Voeding herkauwers

In het onderzoek naar de voeding voor herkauwers spitsen we ons toe op volgende drie domeinen:

  1. Diagnostische testen op melk
    Het vetzuurprofiel van melk kan worden gebruikt als niet-invasieve methode om metabole afwijkingen zoals pensverzuring, hyperketonemie, verhoogde plasmaconcentraties van niet-veresterde vetzuren of reproductieproblemen vast te stellen, als alternatief voor invasieve bloedanalyses, momenteel beschouwd als de 'gouden standaard'. 
  2. Natuurlijke technologie voor pensbestendigheid
    Pensbestendigheid is nodig om de afbraak van essentiële nutriënten in de pens tegen te gaan. Binnen onze onderzoeksgroep wordt een uitgebreide kennis vergaard rond pensbestendigheidstechnologiën. Deze omvatten onder meer een mechanisme op basis van het alomtegenwoordige enzym polyfenoloxidase waarmee door middel van eiwitvernetting zowel hydrofiele als hydrofobe nutriënten ingekapseld kunnen worden.
  3. Voederformulering voor melkproductie in tropisch klimaat
    Ons laboratorium heeft uitgebreide ervaring in het nutritioneel karakteriseren van tropische voedergewassen. Het onderzoek focust op het formuleren van een rantsoen uit lokaal beschikbare voederstromen op basis van nutritionele eigenschappen dat het voor kleine boerderijen in een tropische omgeving toelaat op een efficiënte, kwalitatieve en economisch verantwoorde manier melk te produceren.