Kris Verheyen lid van Koninklijke Academie

(21-12-2021) De Koninklijke Vlaamse Academie Van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Prof. Kris Verheyen maakt er nu ook deel van uit.

Daarmee is prof. Verheyen de negende wetenschapper van onze faculteit die lid wordt van de Academie, na Norbert De Kimpe, Godelieve Gheysen, Monica Höfte, Niceas Schamp, Guy Smagghe, Els Van Damme, Erick Vandamme en Willy Verstraete.

Verheyen bestudeert de effecten van global change op biodiversiteit en ecosystemen, alsook het belang van biodiversiteit voor het functioneren van ecosystemen. Deze kennis vertaalt hij in richtlijnen voor ecologisch herstel en voor een optimale levering van ecosysteemdiensten. De geografische focus van zijn onderzoek ligt op de gematigde bossen van Europa.

Hij is o.a. voorzitter van BOS+, lid van de Raad van Bestuur van Natuurpunt Beheer, voorzitter van de stuurgroep van het Natuurrapport, stichtend lid van het Bosforum erevoorzitter en lid van de Milieuraad van Melle.

Over de Academie

De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën in Brussel en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. Ze worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. 

Meer info