Nieuwe vakgroepvoorzitters

(05-05-2022) Op 1 oktober 2022 krijgen de vakgroep Biotechnologie en de vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid een nieuwe voorzitter.

2 nieuwe vakgroepvoorzitters

Bij de vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid neemt prof. Bruno De Meulenaer vanaf 1 oktober de fakkel over van de huidige vakgroepvoorzitter prof. Mia Eeckhaut.

Prof. Tom Desmet wordt voorzitter van de vakgroep Biotechnologie en volgt daarmee prof. Godelieve Gheysen op.

Alle vakgroepvoorzitters

De andere vakgroepvoorzitters van de faculteit blijven in hun functie. Op 1 oktober 2022 zijn dit de acht vakgroepvoorzitters (voor een periode van 4 academiejaren):

  • Vakgroep Omgeving: prof. Kris Verheyen
  • Vakgroep Plant en Gewas: prof. Monica Höfte
  • Vakgroep Dierwetenschappen en aquatische ecologie: prof. Veerle Fievez
  • Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid: prof. Bruno De Meulenaer
  • Vakgroep Groene Chemie en Technologie: prof. Paul Van der Meeren
  • Vakgroep Biotechnologie: prof. Tom Desmet
  • Vakgroep Data-analyse en wiskundige modellering: prof. Bernard De Baets
  • Vakgroep Landbouweconomie: prof. Marijke D’Haese