ISBN aanvragen

ISBN staat voor International Standard Book Number. Via de faculteitsbibliotheek kan een doctoraatstudent(e) een ISBN aanvragen voor hun doctoraatproefschrift. Een ISBN aanvragen is niet verplicht, maar wordt aangemoedigd aan onze Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.
Indien het doctoraatproefschrift confidentiële informatie bevat, kan je nog steeds een ISBN aanvragen. Je geeft dan aan dat het confidentieel is en de bibliotheek zorgt ervoor dat je dissertatie niet ingekeken kan worden.

Een doctoraatstudent(e) kan een ISBN aanvragen door dit formulier in te vullen.
Na een controle bij de dienst studentenadministratie zal de faculteitsbibliotheek het ISBN voor de doctoraatstudent aanvragen.
Van zodra het ISBN toegekend is, mailt de bib dit naar de doctoraatstudent(e). De duur van aanvraag tot toewijzing van een ISBN neemt doorgaans 3 werkdagen in beslag.

De doctoraatstudent(e) informeert de drukker dat dit ISBN vermeld moet worden op de rugzijde van het titelblad en op de achterzijde van het doctoraatproefschrift. De drukker zal de doctoraatstudent(e) van een barcode voorzien.