Robots en artificiële intelligentie als oplossing voor de globale chemische pollutiecrisis - Karel De Schamphelaere

Als het van professor Karel De Schamphelaere afhangt, worden er in 2050 geen chemische stoffen meer gebruikt of geproduceerd die een risico vormen voor de gezondheid van mensen of ecosystemen.

Prof. Karel De SchamphelaereDe weinige uitzonderingen worden onder controle gehouden door duurzame en betaalbare milieu-technologische oplossingen. Dit zal zo zijn voor alle segmenten van de chemische industrie, van pesticiden voor de landbouw, over cosmetica en zware metalen, tot geneesmiddelen voor mens en dier.

Dit wordt gerealiseerd door artificiële intelligentie (AI) en robotica, die toxicologische experimenten met levende organismen zo goed als overbodig maken.

Robots, AI en kwantitatieve modellen

Het DNA en de genomen van de meeste soorten op Aarde zijn in kaart gebracht, net zoals de biologische processen via dewelke chemische stoffen ziektes, toxiciteit en verstoring van ecosystemen veroorzaken.

Toxicologische experimenten worden bijzonder snel en in grote aantallen tegelijk uitgevoerd met biotechnologisch geoptimaliseerde celsystemen of gekweekte mini-organen in proefbuizen (in vitro), aangestuurd door AI en uitgevoerd door robots.

Dit wordt gecombineerd met genoomdatabases en kwantitatieve modellen van moleculen, cellen, weefsels, organen, organismen, populaties en ecosystemen.

Verschillende generaties ecotoxicologen aan de FBW hebben sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw mee aan de wieg gestaan van deze kwantitatieve modelmatige benaderingen voor het bepalen van risico’s van chemische stoffen voor het milieu en deze continu verbeterd en gepromoot bij beleidsmakers.

VN-panel voor chemische pollutie

Het jaar 2050 zal ook de 20ste verjaardag markeren van het spraakmakende eerste rapport van het intergouvernementeel panel voor chemische pollutie (IPCP) van de Verenigde Naties, dat opgericht werd na wereldwijde aanhoudende publieke druk onder leiding van de “digital natives” generatie.

Dat rapport erkende officieel de gigantische cocktail van tienduizenden chemische stoffen in het milieu als een globale gezondheids- en milieucrisis.

Het rapport maande internationale beleidsmakers ten stelligste aan om deze crisis samen met klimaatverandering aan te pakken en in te perken, om te vermijden dat de te verwachten positieve impact van de ondertussen globaal geïmplementeerde klimaatmitigatie-maatregelen teniet gedaan werd door de impact van chemische stoffen.

130 jaar FBW

De FBW zal ter gelegenheid van zijn eigen 130ste verjaardag (en de 20ste verjaardag van dit invloedrijke rapport) internationaal erkend worden voor zijn meer-dan-een-halve-eeuw-lange voortrekkersrol in een multidisciplinaire ingenieursgerichte opleiding.

De multidisciplinariteit leidde tot een samenwerking tussen o.a. ecotoxicologen, toepassingsgerichte ecologen, microbiologen, milieuchemici en milieutechnologen. Dank zij een multidisciplinaire samenwerking was het mogelijk om de problemen aan te pakken aan de bron en om oplossingen te vinden voor meest kritisch geaffecteerde ecosystemen.