Cluster Uitgaande mobiliteit

De cluster ‘Uitgaande mobiliteit’ staat in voor de coördinatie en ondersteuning van studentenmobiliteit naar het buitenland.

Taken

  • Informatie verstrekken aan studenten en professoren omtrent de mogelijkheden en procedures voor uitgaande studentenmobiliteit: bestemmingen/partnerinstellingen, financieringskanalen, deadlines;
  • Begeleiden van studenten doorheen het volledige proces van uitwisselingsaanvraag, samenstellen curriculum in uitwisseling tot het verwerken van de examenresultaten bij terugkeer;
  • Partnermanagement: verzamelen, screenen, beoordelen, ter beschikking stellen en up to date houden van informatie omtrent partnerinstellingen;
  • Uitwerken, optimaliseren en bekendmaken van facultaire regelgeving, procedures en werkstromen (o.a. in OASIS) voor uitgaande studentenmobiliteit.

Contact

  • out.fbw@ugent.be
  • Melissa De Wilde (09/264 59 02)
  • Campus Coupure - blok A, lokaal A0.104