Commissie Nevenactiviteiten

De Commissie Nevenactiviteiten onderzoekt en formuleert advies aan de Faculteitsraad rond individuele aanvragen van Z.A.P.- en A.A.P.-leden voor het uitoefenen van nevenactiviteiten.

Samenstelling

Professoren

  • Els Van Damme (decaan & voorzitter)
  • Ann Dumoulin (academisch secretaris)
  • Els Van Damme (onderzoeksdirecteur)
  • Luc Tirry (onderwijsdirecteur)

A.A.P.

  • Wouter Van Hove (vervanger Sophie Roelants)

A.T.P.

  • Hilde Dewulf

Student

  • Goedele Luyten

Ondersteuning decanaat

  • Jolien Voet (administratief secretaris)

Agenda

De Commissie Nevenactiviteiten vergadert minstens één maal per jaar (periode maart-april).