Weinig Belgen kennen belang viskeuze voor marien milieu

(08-09-2015) Slechts één op drie Belgen gelooft in eigen mogelijkheid om iets aan vervuiling van zeeën en oceanen te doen.

Meer info:  info.crelanleerstoel@ugent.be 

Belgen zijn bezorgd over de vervuiling van zeeën en oceanen, maar geloven nauwelijks in hun eigen mogelijkheden om er zelf iets aan te doen. Wanneer de onderzoekers van de UGent een meer bewuste keuze van vis als mogelijke actie communiceerden, was al één op de drie ondervraagden overtuigd van de eigen bijdrage aan de bescherming van het mariene ecosysteem. Belgen scoorden daarmee lager dan de respondenten uit de andere landen. In Portugal, Spanje en Italië - landen waar traditioneel meer vis gegeten wordt dan bij ons - was ongeveer de helft van de respondenten zich bewust van het belang van een duurzame viskeuze.


In het kader van een Europees onderzoeksproject peilde de Universiteit Gent naar de reacties van meer dan 2.800 Europeanen uit vijf landen (België, Ierland, Italië, Spanje en Portugal) op de vervuiling van zeeën en oceanen. Van de oorzaken van die vervuiling is men zich vrij goed bewust. Vooral de industrie wordt aangewezen als oorzaak. Terwijl ze hierover hun bezorgdheid uiten, voelen burgers zich machteloos om er zelf iets aan te doen. Van de 540 Belgen in de studie was slechts 16 procent overtuigd zelf te kunnen bijdragen aan de bescherming van het mariene ecosysteem door hun eigen gedrag te veranderen. Dat aandeel steeg naar 37 procent wanneer de onderzoekers van de UGent hen diets maakten dat een meer bewuste viskeuze een mogelijke actie is.

'Bewuste Visweek'

"Onze resultaten onderstrepen het belang van een bewuste viskeuze, van informatie over de broosheid van het mariene ecosysteem en wat we er zelf aan kunnen doen. Campagnes zoals de 'Bewuste Visweek' die deze week loopt, komen geen moment te vroeg", zeggen de onderzoekers. Professor Wim Verbeke van de vakgroep Landbouweconomie aan de Universiteit Gent lijkt enthousiast over het concept van een 'bewuste visweek': "Het initiatief (van WWF en de viskeurmerken ASC en MSC, nvdr.) mikt op bewustwording en wakkert de bezorgdheid aan. Gelukkig geeft men ook concrete aanbevelingen en tips en leert de consument waarop hij kan letten om een meer bewuste en duurzame viskeuze te maken."

Toenemende druk op mariene ecosystemen

Consumenten zijn nog steeds overtuigd van de gezondheidsvoordelen van visconsumptie. Ze laten zich volgens de UGent nauwelijks afschrikken door de mogelijke risico's als gevolg van de vervuiling van zeeën en oceanen. Aan de urgentie van het milieuprobleem mag anders niet getwijfeld worden. De komende 50 jaar zal de vervuiling van zeeën en oceanen verdrievoudigen in vergelijking met de situatie van de voorbije 50 jaar. Naast vervuiling door menselijke activiteiten, zorgen ook overbevissing, klimaatverandering en de groeiende wereldbevolking voor een toenemende druk op de mariene ecosystemen.