Curriculum In Uitwisseling Biowetenschappen

  • Er wordt aangeraden om te streven naar 30 ECTS studiepunten per semester, maar dit is niet verplicht. Sommige gastinstellingen stellen voorwaarden voor inkomende uitwisselingsstudenten, hier moet je uiteraard rekening mee houden.
  • Het aantal studiepunten dat in je curriculum komt is altijd het aantal studiepunten van de vakken die je succesvol in het buitenland hebt afgelegd.
  • Door de substitutie van UGent opleidingsonderdelen door uitwisselingsvakken, kan het aantal studiepunten in je opleiding afwijken. Voor je bacheloropleiding mag de negatieve afwijking 2 studiepunten bedragen. Dit betekent dat je dus kan afstuderen in je bacheloropleiding met 178 studiepunten. (zie OER artikel 30, §4, 10°) LET OP: voor je masteropleiding moet je minstens 60 studiepunten behalen!
  • Je mag maximum 8 ECTS studiepunten aan taalvakken opnemen in je volledige masteropleiding (mits goedkeuring curriculumcommissie)
  • De substitutie tussen uitwisselingsvakken en UGent vakken hoeft niet 1-op-1 per vak te zijn.
  • Voor uitwisselingsvakken die je als keuzevak opneemt, is het niet verplicht om een equivalent UGent vak in substitutie in te geven.