Voorwaarden uitwisseling in AJ19-20

De onderstaande voorwaarden gelden voor zowel Erasmus als de andere uitwisselingsprogramma’s.

Welke studenten mogen op uitwisseling?

Studenten bio-ingenieur (campus Coupure)

Deelname aan uitwisselingsprogramma’s kan in principe alleen voor masterstudenten.

De enige uitzondering betreft GIT-studenten die het 3e Bachelorjaar en het 1e Masterjaar combineren. Deze studenten kunnen slechts op uitwisseling als ze aan de faculteit in het betreffende semester geen vakken (meer) af te leggen hebben.

Voorbeeld 1: Als je alleen nog maar een paar vakken uit het 3e Bachelorjaar moet opnieuw doen in het eerste semester, dan kan je op uitwisseling in 1e Master tijdens het tweede semester op voorwaarde dat je geslaagd bent voor de herexamens van de vakken uit het 3e Bachelorjaar. Of je mag vertrekken op uitwisseling hangt dus af van deze deliberatie.

Voorbeeld 2: Als je alleen nog maar een paar vakken uit het 3e Bachelorjaar moet opnieuw doen in het tweede semester, dan kan je wel op uitwisseling in 1e Master tijdens het eerste semester, onafhankelijk van het al dan niet slagen voor de herexamens van de vakken uit het 3e Bachelorjaar.

Wie een GIT-programma neemt met vakken van het 3e Bachelorjaar en ook al vakken van het 1e Masterjaar, moet de plichtvakken waarvoor hij zich via GIT heeft in geschreven effectief ook in Gent afwerken.

Studenten industrieel ingenieur (campus Schoonmeersen)

Deelname aan uitwisselingsprogramma's kan zowel in het 3e Bachelorjaar als in het Masterjaar.

Aantal semesters

Bij een uitwisseling alleen gericht op het volgen van vakken is de uitwisseling beperkt tot één semester en dient de student min. 20 studiepunten / max. 30 studiepunten te kiezen uit de lijst van beschikbare vakken aan de gastinstelling. Opleidingsonderdelen die essentieel zijn voor de betreffende opleiding en niet gevolgd worden aan de gastinstelling, kunnen als verplicht vak opgelegd worden in de volgende semesters.

Bij studenten bio-ingenieur kan de uitwisseling ook gespreid worden over twee semesters in het 2e Masterjaar op voorwaarde dat het volgen van vakken gecombineerd wordt met de gedeeltelijke of volledige uitvoering van de masterproef in het buitenland. We raden studenten die een uitwisseling plannen in het 2e Masterjaar aan om bij het opstellen van het programma voor het 1e Masterjaar de verplichte vakken uit het 2e Masterjaar waarvoor geen equivalent vak in het buitenland bestaat al via een GIT-programma in het 1e Masterjaar aan de faculteit af te werken.

Examenresultaten

De omzetting van de examenresultaten die de gastinstelling meedeelt via het standaard ECTS-formulier “Transcript of Records” gebeurt door een hiertoe aangestelde commissie binnen de faculteit.

De examenresultaten die niet beschikbaar zijn voor de deliberaties 1e zittijd worden behandeld tijdens de deliberaties 2e zittijd. Na de deliberatie van de 2e zittijd is er geen deliberatie meer mogelijk m.a.w. de deliberatie wordt uitgesteld tot het volgende academiejaar.