Geïndividualiseerde trajecten

Wat is het verschil tussen een modeltraject (MOT) en een geïndividualiseerd traject (GIT)?

Een modeltraject is het standaard studietraject van een bepaald opleidingsprogramma. Het toont hoe je de opleiding kan afwerken in de vooropgestelde duur en welk pakket opleidingsonderdelen je daarvoor per academiejaar moet opnemen (= modeltrajectjaar). Welke opleidingsonderdelen tot welk modeltrajectjaar behoren, kan je raadplegen in de studiekiezer. Kijk hiervoor in de kolom MT1.

Een geïndividualiseerd traject is een studietraject dat afwijkt van het modeltraject.

In een GIT combineer je bijvoorbeeld opleidingsonderdelen uit twee verschillende modeltrajectjaren of neem je een kleiner studiepakket op, omdat je de opleiding wil spreiden.

Voor wie gelden GIT-regels aan de FBW ?

De regels gelden enkel voor studenten die nog geen bachelordiploma of een getuigschrift van het schakel- of voorbereidingsprogramma hebben én die binnen die opleidingen opleidingsonderdelen uit meerdere modeltrajectjaren willen combineren en/of al opleidingsonderdelen willen opnemen uit de aansluitende masteropleiding.

Wat zijn de regels voor de studenten die reeds ingeschreven zijn in een FBW-opleiding?

GIT binnen de bacheloropleiding (GIT ba1-ba2; GIT ba2-ba3; GIT ba1-ba2-ba3)

 • De volgorde van de modeltrajecten moet gerespecteerd worden. Je neemt eerst alle opleidingsonderdelen uit het laagste modeltrajectjaar op alvorens aan te vullen met opleidingsonderdelen uit het hoger modeltrajectjaar
 • Minimale omvang: neem minstens 27 studiepunten in het curriculum op om geen problemen te krijgen i.v.m. kinderbijslag, studiebeurs,…
 • Maximale omvang is afhankelijk van het studierendement in het voorgaande academiejaar:
  • Studierendement lager dan 50%: max. 60 SP
  • Studierendement van 50% of meer: max. 75 SP

GIT tussen de bachelor- en masteropleiding

 • Het volledige 1ste bachelorjaar moet afgewerkt zijn.
 • De volgorde van de modeltrajecten/opleidingen moet gerespecteerd worden. Je neemt eerst alle resterende opleidingsonderdelen uit de bacheloropleiding op alvorens aan te vullen met opleidingsonderdelen uit de masteropleiding
 • Minimale omvang: neem minstens 27 studiepunten in het curriculum op om geen problemen te krijgen i.v.m. kinderbijslag, studiebeurs,…
 • Maximale omvang is afhankelijk van het studierendement in het voorgaande academiejaar:
  • Studierendement lager dan 50%: max. 60 SP
  • Studierendement van 50% of meer: max. 75 SP

GIT tussen een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma en een masteropleiding

 • De volgorde van de modeltrajecten/opleidingen moet gerespecteerd worden. Je neemt eerst alle resterende opleidingsonderdelen uit het schakel- of voorbereidingsprogramma op alvorens aan te vullen met opleidingsonderdelen uit de masteropleiding
 • Minimale omvang: neem minstens 27 studiepunten in het curriculum op om geen problemen te krijgen i.v.m. kinderbijslag, studiebeurs,…
 • Maximale omvang is afhankelijk van het studierendement in het voorgaande academiejaar:
  • Studierendement lager dan 50%: max. 60 SP
  • Studierendement van 50% of meer: max. 66 SP

Wat zijn de regels voor nieuwe studenten in een FBW-opleiding?

Eerste bachelorstudenten

Indien je start in eerste bachelor ben je verplicht om alle studiepunten van het eerste modeltrajectjaar (60 studiepunten) op te nemen in je curriculum. Het is dus niet mogelijk om een kleinere studieomvang op te nemen, tenzij je beschikt over een bijzonder statuut (functiebeperking, topsport, …) of werkstudentenstatuut.

Externe GIT

Een externe GIT is een geïndividualiseerd traject waarbij je aan een andere universiteit of een hogeschool nog bezig bent aan de opleiding die toelating geeft tot een UGent-opleiding en je tegelijkertijd aan UGent al start met die vervolgopleiding. Volg de inschrijvingsprocedure. De curriculumcommissie zal jouw aanvraag onderzoeken en beslissen of je kan al dan niet kan inschrijven voor de externe GIT.

GIT tussen een bacheloropleiding aan een andere universiteit en een masteropleiding aan FBW-UGent

 • Het volledige 1ste bachelorjaar moet afgewerkt zijn.
 • Je moet in het afstudeerjaar zitten van de opleiding die toelating geeft tot de UGent-opleiding
 • Minimale omvang: neem minstens 27 studiepunten in het curriculum op om geen problemen te krijgen i.v.m. kinderbijslag, studiebeurs, …
 • Maximale omvang is afhankelijk van het studierendement in het voorgaande academiejaar:
  • Studierendement lager dan 50%: max. 60 SP
  • Studierendement van 50% of meer: max. 75 SP

GIT tussen een professionele bacheloropleiding en een schakelprogramma aan FBW-UGent

 • Minimale omvang: neem minstens 27 studiepunten in het curriculum op om geen problemen te krijgen i.v.m. kinderbijslag, studiebeurs,…
 • Maximale omvang is afhankelijk van het studierendement in het voorgaande academiejaar:
  • Studierendement lager dan 50%: max. 60 SP
  • Studierendement van 50% of meer: max. 66 SP

Tips bij het samenstellen van een GIT

Hoe jouw opleiding is opgebouwd en info over de vakken vind je in de studiekiezer van UGent.

Stap 1: Kijk of je voldoet aan de voorwaarden om een GIT te volgen

Stap 2: Ga na of je bepaalde practica moet hernemen of niet

Kijk op de cursussite op Ufora wat de afspraken zijn rond het hernemen van een vak. Als er geen informatie beschikbaar is op Ufora, contacteer de lesgever.

Stap 3: Plan alle resterende vakken van het nog af te werken studiejaar in het lesrooster

Lesroosters 2022 - 2023 zullen beschikbaar zijn in de tweede helft van september.

Stap 4: Ga na welke vakken je kan volgen uit een hoger studiejaar

Hou hierbij rekening met

 1. Lesrooster, semesterverdeling en examenroosters

  Bij de keuze van vakken let je best ook op de lesroosters (studiekiezer - tabblad programma) en de semesterverdeling zodat je geen of zo weinig mogelijk overlappende lessen hebt en je niet te veel vakken in één semester plant.

  Sommige examens kunnen ook onmiddellijk na elkaar vallen omwille van de combinatie van verschillende examenroosters. Geef hierbij dan altijd prioriteit aan de vakken van het laagste studiejaar!

 2. De volgtijdelijkheid tussen de vakken

  Tussen de vakken in de opleiding zijn er inhoudelijke verbanden: vakken uit hogere jaren bouwen verder op vakken uit lagere jaren. De vakken moeten dus in een bepaalde logische volgorde opgenomen worden. Dit betekent dan ook dat er verwacht wordt dat je de begincompetenties van een vak dat je wil volgen onder de knie hebt. De begincompetenties worden vermeld in de studiefiche van een vak (studiekiezer).

 3. de algemene curriculumregels

  Wanneer mag ik de bachelorproef opnemen? Wat is de maximale omvang van een bachelor- en masteropleiding? Wanneer moet ik mijn stage registreren in mijn curriculum? ....

  Een antwoord op deze en andere vragen, vind je op de pagina "curriculumregels".

Hoe dien ik een GIT-voorstel in?

De volledige procedure van herinschrijven, een GIT-voorstel samenstellen en indienen, goedkeuren/afkeuren verloopt via OASIS. Op de pagina " FBW curriculum - hoe indienen? " vind je instructies terug.

Deadline = 1 oktober
Een curriculum moet steeds goedgekeurd worden door de curriculumcommissie !

Kan ik mijn GIT nog aanpassen?

Op basis van de examenresultaten 'eerste semester' kan je de omvang van een GIT nog aanpassen. Stuur hiervoor ten laatste op 28 februari een e-mail met duidelijke vermelding van de gewenste veranderingen in jouw curriculum naar de facultaire trajectbegeleider. Bij twijfel kan je ook eerst langskomen.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Contacteer jouw trajectbegeleider als je vragen hebt.