Floor Verhaeghe

Ik ben coördinator van CESSMIR. Vanuit die rol zet ik volop in op samenwerking tussen enerzijds de verschillende disciplines binnen CESSMIR en anderzijds ook met partners buiten de academische wereld. Het is daarbij mijn doel om vanuit die samenwerking maatschappelijke impact te realiseren. Ik heb een master in de orthopedagogiek en schreef mijn doctoraat in de pedagogische wetenschappen aan de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek. Mijn doctoraatsonderzoek ging over integratie en belonging in een multi- en intergenerationeel perspectief. Ik nam ook het concept integratie kritisch onder de loep. Na afloop van mijn doctoraat coördineerde ik het onderzoeksproject 'Childmove', dat zich richtte op de impact van vluchtervaringen op het psychosociaal welzijn van niet-begeleide minderjarigen. Mijn onderzoeksinteresses zijn inter- en multigenerationele aspecten van families met een migratieachtergrond, psychosociaal welzijn van niet-begeleide minderjarigen en integratie.


Recente publicaties      ||     Volledige bibliografie      ||      Research Explorer