Nathanael Lauwers

Nathan Lauwers is wetenschappelijk onderzoekers aan Liberas -Het Centrum voor de geschiedenis van het vrije denken en handelen- en geaffilieerd postdoctoraal onderzoeker bij het Gents Instituut voor Internationale en Europese Studies (GIIS). Zijn onderzoek richt zich op het discours omtrent migratie in een historisch en hedendaags perspectief met daarbij bijzondere interesse voor dynamieken van politicisering. Daarnaast verricht hij onderzoek rond verschillende relationele velden die betrekking hebben op het concept 'vrijheid'. Nathan Lauwers is ook verbonden aan de Secular Studies Association Brussel (SSAB).


Recente publicaties      ||     Volledige bibliografie      ||      Research Explorer