Ontwikkelen van een EU-webportaal voor videotolken in de sociale dienstverlening voor onderdanen van derde landen (EU-WEBPSI)

Omschrijving: EUWEBPSI wil een innovatief EU WEB-portaal ontwikkelen en testen voor informatie-uitwisseling en online samenwerking tussen stakeholders die betrokken zijn bij het aanleveren en gebruiken van sociaal tolken die op afstand (video) werken. EU-WEBPSI wil inzetten op: (1) het ontwikkelen van een uniform kader voor videotolken in de sociale dienstverlening en hoe dit kan bijdragen tot een meer gelijke toegang tot de basisdienstverlening in de EU; (2) het aanreiken van meer flexibele oplossingen om de tolkcapaciteit te vergroten, in het bijzonder voor zeldzame talen waarvoor minder opgeleide tolken voorhanden zijn. EU-WEBPSI is een EU-AMIF project met partners uit België (PI), UK, Oostenrijk, Griekenland en Frankrijk.
Promotor(en): Katrijn Maryns , July De Wilde
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2022 - 2025