Gert Vermeulen

Gert Vermeulen

Vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht
Faculteit Recht en Criminologie

Website: http://www.ugent.be/re/cssr/nl
Telefoon: +32 9 264 69 43
E-mail:

Onderzoeksthema's: Beleid & Recht | Identiteit | Mensen 'onderweg'

Volledige bibliografie

Gert Vermeulen is hoogleraar (Europees en internationaal) strafrecht en directeur van het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) (www.ircp.org). Hij is tevens buitengewoon hoogleraar internationaal bewijsrecht aan de Universiteit Maastricht, en lid van diverse privacy-organen (Belgische Privacycommissie, Europol JSB, SIS II SCG, EU Article 29 subgroup on Borders, Travel and Law Enforcement). He is algemeen directeur publicaties en bestuurslid van de International Association of Penal Law. Zijn wetenschappelijke en onderzoeksexpertise situeert zich vooral in domeinen van Europees en internationaal strafrecht en strafrechtelijk beleid, georganiseerde criminaliteit, terrorisme, mensenhandel en -smokkel, grondrechten en dataprotectie. Hij heeft ruim gepubliceerd in deze en andere domeinen en heeft onderzoek en/of consultancywerk verricht voor de Europese Commissie, diverse EU-Voorzitterschappen, de Raad van Europa, de OVSE en de VN.

 

Recente publicaties