Fluorescentie-begeleide tumorverwijdering bij honden met kanker

Fluorescentie-begeleide tumorverwijdering bij honden met kanker

In het kader van een klinische studie die de eigenschappen van een nieuw fluorofoor bestudeert, zijn we op zoek naar honden met kanker.

Vereisten:
· Het gezwel moet zich in of vlak onder de huid bevinden, zoals in het geval van mammatumoren of huidtumoren
· De kanker moet een solide tumor zijn (dus geen lymfoma of leukemie)
· De hond mag geen lever- of nierproblemen hebben

Fluorescentie-begeleide tumorverwijdering
Onze onderzoeksgroep doet onderzoek naar nieuwe manieren om kanker te behandelen en om deze behandelstrategieën doeltreffender te maken. Ondanks enorme inspanningen is kanker nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak bij de oude hond en bijna de helft van alle honden (47%) krijgt ooit in zijn leven één of andere vorm van kanker. Chirurgische verwijdering van tumoren is en blijft nog altijd de belangrijkste behandeling van kanker. Als de snijvlakken evenwel niet vrij zijn van kankercellen, dan is de tumor niet volledig verwijderd en bestaat er een grote kans op herval. Het is dus belangrijk om vrije snijranden te hebben, maar helaas is het niet altijd mogelijk om tijdens de chirurgie vast te stellen waar de grenzen en uitlopers van de tumor zich bevinden. Een fluorofoor is een speciale kleurstof die oplicht onder licht van een welbepaalde golflengte (near-infrared). Hierdoor kunnen de kankercellen met een speciale lamp zichtbaar gemaakt worden tijdens de chirurgie, waardoor de kans vergroot om de tumor volledig te verwijderen. Hierdoor zal het risico op kankerherval na de chirurgische verwijdering afnemen.

Doel van de studie
In deze studie wordt een nieuw fluorofoor getest dat zeer selectief zou binden op eiwitten van tumorale bloedvaten. Het doel van deze studie is het op punt stellen van de dosering bij de hond en het evalueren van de doeltreffendheid van het nieuw fluorofoor. De eigenschappen van dit nieuw fluorofoor zullen vergeleken worden met die van een reeds gekend fluorofoor (ICG). De selectiviteit van het nieuw fluorofoor voor tumorale bloedvaten zou moeten toelaten om een onderscheid te maken tussen ontstoken weefsel en tumoraal weefsel, iets wat met de huidige beschikbare fluoroforen niet het geval is.


Wat verwachten we van dit project?
Uit de resultaten van studies bij knaagdierkankermodellen en bij gezonde honden verwachten we dat het nieuwe fluorofoor geen storende bijwerkingen zal geven terwijl het de randen en uitlopers van de kanker goed zichtbaar zal maken voor de chirurg.

Er zijn wetenschappelijke aanwijzingen dat we positieve resultaten mogen verwachten; niettegenstaande blijft het voorlopig een experimenteel diagnosemiddel.
Een veilig en betrouwbaar fluorofoor zal de efficiëntie van chirurgische verwijdering van tumoren doen toenemen en dus het welzijn en de levensverwachting van de patiënt.

Verloop van de behandeling

De studie zal in detail met u overlopen worden.
Uw schriftelijke toestemming is vereist vooraleer uw hond mag deelnemen aan deze studie. Indien uw hond deelneemt aan deze studie zal hij/zij verder worden onderzocht, inclusief een bloedafname, een röntgenfoto van de borstkas en een echografie van de buikorganen om de kanker(s) en eventuele uitzaaiingen in kaart te brengen en de algemene conditie van uw hond en de werking van zijn organen te kunnen inschatten.
Vervolgens wordt een chirurgiedatum afgesproken. Eén dag voor de chirurgische verwijdering krijgt uw hond een fluorofoor toegediend via een intraveneuze katheter. Uw hond wordt blind ingedeeld in de groep van het nieuw-ontwikkelde fluorofoor of in de groep van het gekende fluorofoor). Hierna wordt uw hond gehospitaliseerd. Op verschillende momenten volgend op de toediening wordt er met de speciale lamp gekeken of het fluorofoor de kanker al zichtbaar maakt. Vierentwintig uur later wordt de kanker chirurgisch verwijderd waarbij met behulp van deze speciale lamp gekeken wordt of er geen aangekleurde cellen zijn achtergebleven. Als er nog afwijkend weefsel aanwezig blijkt, wordt dit nog verwijderd vooraleer de wonde te sluiten. Van gezond weefsel van dezelfde oorsprong als de kanker wordt een punchbioptje genomen als referentie om de natuurlijke uitstraling van dit type weefsel te kunnen bepalen. Uw hond mag naar huis zodra hij voldoende hersteld is van de anesthesie en chirurgie. Verdere wondbehandeling, het herstel en de opvolging gebeuren zoals na elke chirurgische ingreep.

Deelname aan het onderzoek brengt uiteraard geen extra kosten mee voor u. Integendeel, uit erkentelijkheid voor uw waardevolle medewerking bieden wij u het histopathologisch onderzoek van de verwijderde tumor gratis aan.

Deze studie werd goedgekeurd door de Ethische Commissie van de Faculteit Diergeneeskunde (EC-DI 2015/124) en door de Deontologische commissie.

Meer informatie over dit onderwerp is te verkrijgen bij dierenarts Eline Abma of bij professor Hilde de Rooster.
Dierenarts Eline Abma – Prof. Hilde de Rooster –