Meer over onze studie

Uw hond werd gediagnosticeerd met schildklierkanker?!

Ontdek meer over schildklierkanker bij honden én draag bij tot de verbetering van de behandeling van schildklierkanker bij honden!

Studie verbeteren van de behandeling van schildklierkanker bij honden

Schildklierkanker hond

Ontdek meer over schildklierkanker bij honden én draag bij tot de verbetering van de behandeling van schildklierkanker bij honden!

Doel van de studie

De studie heeft een dubbel doel:

  • Als eerste wensen we vóór het instellen van een therapie (bv. chirurgie) de eigenschappen van de kanker zo goed mogelijk te karakteriseren. Dit om een betere inschatting te kunnen maken van het therapeutisch plan, de prognose alsook aan welke medicamenteuze therapie de kanker gevoelig is.
  • Daarnaast wensen we de succesvolle behandeling met radioactief jodium-131 te verbeteren op gebied van effectiviteit en veiligheid in het belang van de hond alsook de omgeving.

Kortom, we wensen de levenskwaliteit van elke hond met schildklierkanker te maximaliseren.

 

Kan uw hond deelnemen aan de studie?

Elke hond gediagnosticeerd met schildklierkanker, waarbij nog geen behandeling werd opgestart, kan deelnemen aan één of beide onderzoeksonderdelen.

 

Wat onderzoeken we?

Eerst dient de diagnose van schildklierkanker (schildkliercarcinoma) bij elke hond bevestigd te zijn. In samenspraak met jullie (de eigenaar) wordt nagegaan of deelname aan de studie gewenst is en aan welk(e) onderzoeksonderde(e)l(en) uw geliefde hond kan deelnemen. Hierbij houden we ook rekening met de reeds gekende eigenschappen van de kanker.

In het eerste onderzoeksdeel wensen we de veiligheid en diagnostische waarde van een biopt (een stukje weefsel) na te gaan bij honden met schildklierkanker. Hiervoor komt elke hond met schildklierkanker in aanmerking waarbij chirurgische verwijdering van de kanker wordt uitgevoerd. Het ultieme doel is om deze biopsietechniek veilig te kunnen toepassen bij honden met schildklierkanker opdat we reeds vóór het instellen van een behandeling een goede inschatting kunnen maken van het behandelingsplan en prognose. Bijkomend biedt dergelijke bioptname een grote meerwaarde voor die honden met schildklierkanker, die niet in aanmerking komen voor de gebruikelijke therapieën (nl. chirurgie, radioactief jood, radiatie). Met behulp van het biopt kunnen we onderzoeken voor welke medicamenteuze behandeling de schilklierkanker gevoelig kan zijn. Op deze manier proberen we elke hond met schildklierkanker alsnog van een behandeling te voorzien.

Elke hond met schildklierkanker, ongeacht de gewenste behandeling, komt in aanmerking voor ons tweede onderzoeksdeel. In het tweede onderzoeksdeel willen we de invloed van recombinant humaan schildklier stimulerend hormoon (rhTSH) nagaan op de opname van radioactief jodium door de schildklier. Bij zowel de mens als de kat met schildklierkanker wordt een verhoogde opname aan radioactief jodium door de schildklierkanker opgemerkt bij gebruik van rhTSH, leidend tot een betere effectiviteit alsook veiligheid voor de patiënt en zijn omgeving. De studie duurt 2 weken, waarbij de hond tweemaal dient aangeboden te worden met 1 week tussenin. Gedurende de studie wordt uw hond niet behandeld. Na afloop van de studie wordt op basis van zijn onderzoeksresultaten de gewenste behandeling ingepland: chirurgie, radioactief jodium-131, radiatie of medicamenteuze behandeling.

 

Uw geliefde hond kan deel uitmaken van dit onderzoek waarbij hijzelf van de meest geschikte behandeling geniet. Bijkomend is uw hond van grote betekenis voor de verdere vooruitgang in de behandeling van schildklierkanker bij honden.  

 

Contact

Onderzoeker: Stephanie Scheemaeker

Promotoren: Prof. Dr. Sylvie Daminet en Dr. Kathelijne Peremans

Faculteit Diergeneeskunde - Vakgroep Kleine Huisdieren en Vakgroep Medische Beeldvorming

Onderzoeksgroep Interne Geneeskunde en Onderzoeksgroep Nucleaire Geneeskunde

T +32 9 264 77 00

www.ugent.be

www.schildklierziekten-khd.be - Schildklierkanker bij honden

 

                                                  Schildklierkanker hond

 

Voor meer informatie

 

Bij interesse in deelname aan dit onderzoek en voor meer informatie

Van harte bedankt voor uw interesse in dit onderzoek! Laten we samen de strijd tegen schildklierkanker bij uw hond aangaan!