Docenten mobiliteit

Mobiliteit binnen Europa

Mobiliteit van docenten is mogelijk onder meer via het Erasmus+ programma. Er is ook een toelage voorzien om deze mobiliteit te ondersteunen. Om van deze toelage te kunnen genieten, moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

  • Er moet een bilateraal akkoord bestaan tussen onze instelling en deze waar je naartoe gaat (de lijst van bilaterale akkoorden kan hier  teruggevonden worden);
  • De onderwijsopdracht bedraagt minimum 2 dagen (exclusief de reistijd) en maximum 2 maanden;
  • De mobiliteit vindt plaats tussen 1 oktober 2015 en 30 september 2016;
  • De docent moet een aanvraag indienen bij de FCI-voorzitter van de faculteit Diergeneeskunde door een mail te sturen naar , vooraleer de mobiliteit doorgaat. De aanvraag wordt vervolgens besproken op de eerstkomende FCI-vergadering waarbij wordt gekeken worden of er voldoende middelen beschikbaar zijn;
  • Meer informatie omtrent het bedrag van de toelage en de administratieve verplichtingen, vindt u hier

Mobiliteit buiten Europa

  • Deze mobiliteit  van docenten gebeurt voornamelijk via de zogenaamde bilaterale raamakkoorden, die  internationale samenwerkingsakkoorden tussen twee universiteiten betreffen. Onze Faculteit is betrokken bij een samenwerkingsakkoord met de University van Belgrade (Servië) en Melbourne (Australië). Dit betekent dat u een reisvergoeding kunt krijgen voor een onderwijsopdracht aan deze universiteiten. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar internatvetmed@ugent.be en de desbetreffende website van de UGent afdeling Internationalisering raadplegen.