Afwezigheid bij het examen

Je bent ziek en bent hierdoor afwezig op een examen. Wat moet je doen?

 1. Je stuurt binnen de 3 werkdagen je medisch attest per mail door, samen met de naam van het vak waarvan je het examen gemist hebt, naar het examensecretariaat (fdo.di@ugent.be). Op je puntenbrief zal de code ‘ziek’ verschijnen.
 2. In geval van een mondeling examen of een examen met groepsindeling meld je bijkomend voor de aanvang van het examen je afwezigheid aan de examinator (UGent-telefoonboek).
 3. Aan het eind van de eerste- en tweedesemesterexamenperiode wordt een inhaaldag georganiseerd, niet in de 2e zittijd. De organisatie van de inhaaldag wordt gecommuniceerd via Ufora.
  Indien je gebruik wilt maken van een inhaalexamen dien je onmiddellijk contact op te nemen via e-mail met de examinator (UGent-telefoonboek) met de FDO in CC (). Voeg het document dat de gegronde afwezigheid staaft toe aan je mail.

 4. Indien de examinator oordeelt dat de afwezigheid gegrond is,  kun je deelnemen aan het inhaalexamen op de georganiseerde inhaaldag. Aangezien er in 2e zittijd geen vaste inhaaldag georganiseerd wordt, spreek je in onderling overleg met de titularis af of je het examen op een ander moment binnen de examenperiode kan inhalen. 

Als gegronde redenen voor afwezigheid worden beschouwd:

 • ziekte of ongeval die de deelname aan het examen verhinderen
 • het overlijden tijdens de betrokken examenperiode van een bloed- of aanverwant in de eerste graad (ouders of kinderen) of in de tweede graad (grootouders, kleinkinderen, broer, zus) of van een persoon die met de student samenwoont
 • gerechtelijke redenen (vb. oproeping of dagvaarding voor een rechtbank)
 • overlapping tussen examens, andere dan inhaalexamens, binnen een GIT. Met overlapping wordt bedoeld dat twee of meer examens op dezelfde dag doorgaan. De student moet hierbij voorrang geven aan het voorafgaand opleidingsonderdeel in volgorde van de modeltrajectjaren
 • andere vormen van overmacht (een gebeurtenis die niets van doen heeft met de student, en die redelijkerwijze niet voorzien, verhinderd of overwonnen kon worden)

 

Voor meer informatie, zie artikel 75 van het Onderwijs- en examenreglement.

 

Examensecretariaat

Tijdens de examens fungeert de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO) als examensecretariaat.

 

Contactgegevens

Tel:  +32 (0)9 264 75 02

Mail: fdo.di@UGent.be