Hoeveel hoger worden golven als de zeespiegel stijgt?

(26-11-2021) Panagiotis Vasarmidis verbetert in zijn doctoraatsonderzoek de golfvoortplantingsmodellen, zodat golfhoogten beter kunnen worden voorspeld bij een zeespiegelstijging.

Een van de uitdagingen waarmee de ingenieurswereld wordt geconfronteerd, is de beoordeling van de kwetsbaarheid van kustomgevingen ten gevolge van de stijging van het zeeniveau en de daaruit voortvloeiende toename van de golfhoogten.

Hierbij vormen numerieke modellen een waardevol instrument voor kustingenieurs. De laatste jaren worden steeds vaker fase-oplossende golfmodellen gebruikt om een realistische en nauwkeurige weergave te krijgen van de golven in het veld en hun transformatie in tijd en ruimte.

"In mijn onderzoek heb ik gezocht naar nieuwe methoden om de golfvoortplantingsmodellen te verbeteren," zegt Panagiotis Vasarmidis.

"Meer specifiek hebben we ontwikkelingen uitgevoerd in twee fase-oplossende modellen, het lineaire golfmodel MILDwave en het niet-lineaire golfmodel SWASH."

"Het hoofddoel was het verbeteren van de homogeniteit van de gegenereerde golfvelden in deze golfmodellen. Dit hebben we bereikt door hun vermogen om de beoogde golfcondities nauwkeurig te genereren te verbeteren en tegelijkertijd de verstoring door de opgelegde numerieke grenzen te minimaliseren," legt Panagiotis uit.

"Dankzij mijn onderzoek kunnen we nu een betere inschatting maken van de nieuwe golfcondities die het gevolg zijn van de klimaatverandering en zijn we hopelijk beter voorbereid," besluit Panagiotis.

Lees het volledige doctoraat

-

Titel doctoraat: Generatie van homogene golfvelden in fase-oplossende golfvoorplantingsmodellen

-

Contact: Panagiotis Vasarmidis, Vicky Stratigaki, Peter Troch

Panagiotis Vasarmidis

Panagiotis Vasarmidis (°Patras, Griekenland, 1990) behaalde zijn eerste master in Civil Engineering aan de Universiteit van Patras (Griekenland) in 2013 met specialisatie in Hydraulic and Geotechnical Engineering. Daarna werd hij toegelaten tot de masteropleiding in Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft (Nederland), track Waterbouwkunde, met specialisatie Kustengineering, van waar hij zijn tweede Master of Science in Civiele Techniek behaalde in 2016.

Vervolgens besloot Panagiotis zijn toegenomen onderzoeksinteresse te volgen en begon hij aan een doctoraat aan de Vakgroep Civiele Techniek van de Universiteit Gent, waar hij zich richtte op het uitbreiden van de mogelijkheden en het verbeteren van de nauwkeurigheid van fase-oplossende golfvoortplantingsmodellen.

In 2017 kreeg hij een FWO-doctoraatsbeurs. Als projectingenieur werkte hij in verschillende kustingenieursprojecten met numerieke golfmodellering en experimentele modelproeven.

Panagiotis was coauteur van meer dan 10 publicaties, waaronder 3 internationale tijdschriftartikelen als eerste auteur. Naast zijn onderzoeksactiviteiten begeleidde hij 9 masterstudenten en werkte hij als onderwijsassistent voor de cursussen "Coastal engineering" en "Coastal hydrodynamics".

-

Redacteur: Jeroen Ongenae -  Illustrator: Roger Van Hecke