Minder risico op het instorten van complexe gebouwen

(24-10-2022) Minh Hoang Le onderzocht in zijn doctoraat hoe schade aan complexe gebouwen sneller gedetecteerd kan worden.

Zowel natuurlijke als door de mens veroorzaakte risico's kunnen structurele schade of zelfs instorting van gebouwen veroorzaken. Denk maar aan aardbevingen, stormen, barre weersomstandigheden, overbelasting of onopzettelijke belasting, enzovoort. Een onverwachte ineenstorting kan desastreus zijn, niet alleen in termen van mensenlevens en financiële verliezen, maar ook in termen van maatschappelijke gevolgen.

Daarom is detectie van structurele schade van cruciaal belang, vooral in de vroege stadia van degradatie, om abrupte storingen te minimaliseren en de veiligheid en betrouwbaarheid van de constructie te vergroten.

Tot op heden waren bijna alle onderzoeken gericht op gebouwen met eenvoudige structuren. Complexe structuren werden tot nu toe veel minder onderzocht.

“Het doel van mijn onderzoek is om de tekortkomingen van traditionele methoden aan te pakken en nieuwe technieken te ontwikkelen voor schade-identificatie in complexe constructies”, vertelt Minh.

“Concreet ontwikkelde ik een programma dat commerciële SAP2000-software koppelt aan het MATLAB-programma. Met dit programma kunnen gebruikers een continue gegevensuitwisseling in twee richtingen tussen SAP2000 en MATLAB creëren”, legt Minh uit.

Lees een uitgebreidere samenvatting of het volledige doctoraat

-

Titel doctoraat: Schade-identificatie in grootschalige structuren met behulp van nieuwe metaheuristische optimalisatiealgoritmes

-

Minh Hoang Le

Minh Hoang Le is afgestudeerd aan de Ho Chi Minh City University of Architecture met een bachelordiploma en aan de Ho Chi Minh City University of Technology met een masterdiploma. Momenteel is hij docent aan de Ho Chi Minh City Open University, Vietnam. Simulatie, optimalisatie-algoritmen, detectie van structurele schade en machinaal leren behoren tot zijn onderzoeksinteresse.

Hij publiceerde drie publicaties in belangrijke tijdschriften op het gebied van optimalisatiealgoritmen en detectie van structurele schade. Hij heeft met succes twee nieuwe meta heuristische optimalisatie-algoritmen ontwikkeld. Beide algoritmen zijn potentiële en veelbelovende algoritmen voor het oplossen van optimalisatieproblemen op verschillende gebieden.

Contact: Minh Hoang Le, Magd Abdel Wahab

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Illustrator: Roger Van Hecke