STEM-tweedaagse op campus Ardoyen

(22-08-2022) Op 22 en 23 augustus stonden de deuren van onze high tech labo's op campus Ardoyen (Technologiepark Zwijnaarde) open voor een heuse STEM-tweedaagse.

Via verschillende workshops dompelden we 160 jongeren onder in de wereld van technologie. Proffen en onderzoekers van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur boksten verschillende boeiende en praktische workshops in elkaar.

De kinderen, tussen 10 en 14 jaar oud, leerden gedurende 2 dagen al onderzoekend en ondernemend de wondere wereld van de technologie kennen. De tieners zetten er hun eerste stappen in de wondere wereld van de wetenschap.  Samen met ingenieurs leerden jongeren enkele STEM-concepten kennen en scherpten ze hun programmeervaardigheden aan. Zo leerden ze onder meer een glimlach programmeren, spelen met groen beton, een stoomboot maken, hoe je een huis kan beschermen tegen overstromingen en wat het betekent om een onderzoeker te zijn.

"Het doel is niet om van de kinderen miniwetenschappers te maken of om alle doelstellingen van afgelopen schooljaar te overlopen en te herhalen. Rekenen, taal, wetenschap… al deze elementen komen rechtstreeks of onrechtstreeks terug in de workshops. We willen prikkelen, enthousiasmeren en motiveren. Als ze dit enthousiasme in september mee kunnen nemen naar de klas en kunnen verderzetten in andere domeinen, is onze missie geslaagd.", aldus Prof. Francis Wyffels, UGent. Eén van de trekkers van het initiatief.

Ook Oekraïense vluchtelingen namen deel aan de gratis workshops.

Samenwerking met bedrijven

Dit jaar is er voor het eerst ook een samenwerking met een bedrijf. Janssen Pharmaceutica zorgde voor de workshops ‘Bio-engineering, van atomen tot engineering’, de ‘De wondere wereld van planten en schimmels’ en ‘Samen op ontdekkingsreis binnen de geneeskunde’.

“Samen met de UGent willen we ervoor zorgen dat alle jongeren gelijke toegang krijgen tot een kwaliteitsvol onderwijs, en willen we meisjes inspireren en enthousiast maken om een STEM richting te volgen. Want wetenschap is vree wijs!”

In de eerste workshop leren de jongeren welke cellen er zijn en hoe die opgebouwd worden. En ze mogen met snoep zo’n cel nabouwen en opeten! In de tweede workshop leren ze aan de hand van proefjes hoe bloemen ‘drinken’, wat het effect van licht op planten is en hoe je door gist te verwarmen een ballon kan laten opstijgen. En in de derde workshop gaan ze op ontdekkingsreis binnen de geneeskunde.

Een greep uit de workshops


Oei, overstroming! … Wat nu?

In deze workshop bouwen de kinderen een landschapsmodel met een berg, helling en dal. In het landschap staan op verschillende plaatsen huizen.

“De opdracht van de kinderen is ervoor zorgen dat de huizen niet of zo weinig mogelijk overstromen bij hevige regenval”, vertelt prof. Greet Deruyter .

“Met klei kunnen ze dijken, muren, waterbekkens, enz… bouwen. Met sponzen kunnen ze zelfs zorgen voor vertraagde infiltratie. En op het einde wordt hun model getest met een gieter… “

Expeditie Moendoes: breng een onbekende planeet in kaart!

“Via een wetenschapsspel leren we de kinderen wetenschappelijk denken”, vertelt prof. Sofie Verbrugge.

“Ze leren vragen stellen, zoeken naar antwoorden en kritisch denken. Daarbij leren ze bronnen gebruiken en kunnen ze elkaars resultaten zien en verder werken op die resultaten”

“Kortom ze ontdekken wat het betekent om een wetenschapper te zijn”.

Een glimlach programmeren

“In deze workshop doorlopen de jongeren het hele proces van de ontwikkeling van een robot”, vertelt prof. Francis wyffels.

“Eerst maken ze een tekening van een robot. Van deze tekening maken ze vervolgens een digitale versie”

“Op deze digitale versie kunnen ze dan de verschillende onderdelen (ogen, mond,…) plaatsen en programmeren”

“En tot slot maken ze met karton hun robot in het echt en voegen ze alle geprogrammeerde onderdelen toe. Zo hebben ze op het einde van de dag een echte robot die bijvoorbeeld kan knipogen of glimlachen”.

Elektronische dobbelsteen solderen

“Hier leren de kinderen verschillende onderdelen te solderen op een printplaat”, vertelt onderzoeker Joris Van Kerrebrouck

“Eerst brengen ze met koude soldeerpasta de componenten aan. Wat niet zo makkelijk is omdat alle onderdelen zeer klein zijn. Maar op de dag van de wetenschap hebben we gemerkt dat kinderen dat veel beter kunnen dan hun ouders”

“Als alle componenten op de printplaat zijn aangebracht, gaan ze de oven in om het soldeersel hard te maken. En daarna heeft iedereen zijn eigen digitale dobbelsteen gemaakt die ze kunnen meenemen naar huis”

Volg de draad van Ariadne

Hoe ontsnap je uit een doolhof?

“Aan de hand van een beslissingsboom en een doos legoblokken ontdekken de kinderen hoe ze op een systematische manier uit het doolhof geraken”, vertelt onderwijsbegeleider Leen Brouns.

“De kinderen leren hoe ze moeilijke problemen kunnen oplossen”

Wijze raadsels

Wat is de meest efficiënte manier om pakjes te verdelen over verschillende steden in het land? Of hoe zorg je er met slechts vier kleuren voor dat op een wereldkaart elk buurland toch een andere kleur heeft?

“Dergelijke problemen proberen de kinderen op te lossen tijdens deze workshop” vertelt onderwijsbegeleider Tim Raeymaekers.

Maak je eigen stoomboot

De jongeren maken in deze workshop een bootje van een plastieken doosje. Met een theelichtje op de boot verwarmen ze vervolgens water dat in een spoel zit. Hierdoor ontstaat stoom en het water wordt via 2 buisjes naar buiten gedrukt in het water. De boot gaat vooruit. En door de onderdruk spoelt de spoel opnieuw vol met water en begint alles opnieuw. Zo gaat de boot telkens in kleine schokjes vooruit en hebben ze een stoomboot gemaakt.

Meer weten? 


stem.fea@UGent.be