Een geïndividualiseerd traject (GIT) samenstellen

Lees aandachtig de facultaire curriculumregels. Let in het bijzonder op de volgende bepalingen:

  • Ben je nog niet geslaagd voor één of meer vakken van eerste bachelor, dan kan je nog geen vakken opnemen van de master.
  • Je neemt eerst alle vakken uit een lager modeltrajectjaar op vooraleer je vakken van een hoger modeltrajectjaar opneemt.
  • Je houdt rekening met de geadviseerde en verplichte begincompetenties: kijk in de studiefiche of via Plato na of je voldoet aan de gevraagde begincompetenties, en kijk in de curriculumregels (zie tabellen achteraan) of er verplichte begincompetenties of een vereiste volgtijdelijkheid van toepassing zijn.
  • Bekijk in de curriculumregels de bepalingen rond het opnemen van Vakoverschrijdend project, Bachelorproef en/of Bachelorstage en rond het opnemen van Masterproef en Multidisciplinair project.
  • Je neemt maximaal 60 studiepunten op. Wil je meer opnemen, bekijk dan in de facultaire curriculumregels (deel 'omvang van een curriculum') of je voldoet aan de voorwaarde.
  • Je kan niet meer studiepunten opnemen dan de stand van je leerkrediet toelaat.

Extra tips

Naast de regels voor het samenstellen van een GIT zijn er nog een aantal andere zaken waar je het best rekening mee houdt. Het is jouw verantwoordelijkheid om een haalbaar en goed doordacht curriculum samen te stellen. Lees daarom onze extra tips na.

Afwijking aanvragen

Indien de voorgestelde GIT, in uitzonderlijke omstandigheden, toch afwijkt van bovenstaande regels, dan overleg je met je trajectbegeleider om samen een voorstel te formuleren aan de curriculumcommissie.

Curriculum registreren

Je dient je curriculumvoorstel in via Oasis uiterlijk op 3 oktober 2022 volgens de werkwijze die je terugvindt op de webpagina over herinschrijven aan de faculteit.

Begeleiding

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kan je na de puntenbekendmaking in september terecht tijdens onze consultatiemomenten. Hier krijg je de mogelijkheid om individuele vragen te stellen of om advies te vragen. De data voor deze consultatiemomenten vind je terug op Ufora, op de infosite van jouw opleiding.

In september en oktober reserveren we onze individuele afspraken graag voor specifieke vragen (weigering opleiding, bijzonder statuut, afwijkingen op de curriculumregels, heroriëntering …).

Kleine vragen kan je steeds via mail doorsturen.

Goedkeuren curriculum

Je curriculum wordt goedgekeurd tegen ten laatste 14 november. Je volgt intussen alle lessen zoals je in je curriculumvoorstel hebt opgenomen. Je krijgt een bericht via je UGent-mail wanneer je voorstel goedgekeurd wordt of als je voorstel niet voldoet aan de regels of keuzebepalingen.