Kleiner studiepakket opnemen

Omwille van bijzondere omstandigheden (vb. functiebeperking, topsport, werkstudent, enz.) opteer je om een kleinere studieomvang op te nemen dan voorzien in het modeltraject (60 studiepunten). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen studenten in eerste bachelor en studenten die geen vakken van eerste bachelor meer opnemen of studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma.

Studenten eerste bachelor

Algemeen geldt er dat studenten die starten in een bacheloropleiding steeds alle studiepunten van het eerste modeltrajectjaar (60 studiepunten) opnemen in het curriculum.

De curriculumcommissie van de faculteit staat uitzonderingen toe voor studenten met het bijzonder statuut of werkstudentenstatuut en voor studenten die reeds een bachelordiploma hebben verworven. Nieuwe studenten kunnen zelf het curriculum niet bewerken. Neem contact op met je trajectbegeleider wanneer je gebruik wenst te maken van deze uitzondering om je curriculum vast te leggen.

Andere individuele gemotiveerde uitzonderingen kunnen worden toegestaan door de Directeur Onderwijsaangelegenheden (aanvraag via mail naar ). 

Studenten in bacheloropleiding, schakel- en voorbereidingsprogramma

Wanneer je een kleinere studieomvang wil opnemen en je studies wil spreiden, is het belangrijk een zicht te hebben op de inhoud en de opbouw van het programma. De opleidingsprogramma’s en studiefiches kan je terugvinden in de studiekiezer.

Studenten die een kleinere studieomvang willen opnemen volgen een GIT (geïndividualiseerd traject) en volgen de algemene facultaire curriculumregels. Let in het bijzonder op volgende bepalingen:

  • Je neemt eerst alle vakken uit een lager modeltrajectjaar op vooraleer je vakken van een hoger modeltrajectjaar opneemt.
  • Je houdt rekening met de geadviseerde begincompetenties, verplichte begincompetenties en vereiste volgtijdelijkheid: kijk in de studiefiche en/of via Plato de gevraagde begincompetenties na, en kijk in de facultaire curriculumregels (zie tabellen achteraan) na of er verplichte begincompetenties of een vereiste volgtijdelijkheid van toepassing zijn. Probeer op basis hiervan een logisch opgebouwd traject samen te stellen.
  • Om je statuut als student te behouden neem je minimum 27 studiepunten op per academiejaar. Verder wordt er geen minimumeis opgelegd.

Curriculum registreren

Je dient je curriculumvoorstel in via Oasis uiterlijk op 3 oktober 2022 volgens de werkwijze die je terugvindt op de webpagina over herinschrijven aan de faculteit.

Begeleiding

Heb je bijkomende vragen of wens je begeleiding bij het samenstellen van je traject, neem dan contact op met je trajectbegeleider.

Goedkeuren curriculum

Je curriculum wordt goedgekeurd tegen ten laatste 14 november. Je volgt intussen alle lessen zoals je in je curriculumvoorstel hebt opgenomen. Je krijgt een bericht via je UGent-mail wanneer je voorstel goedgekeurd wordt of als je voorstel niet voldoet aan de regels of keuzebepalingen.