Aanvragen van lokalen en parkeergelegenheid op de campus Schoonmeersen

Aanvragen van lokalen en parkeergelegenheid op de campus Schoonmeersen

  • Voor lesgevers op de campus Schoonmeersen: aanvraag van een campuskaart Schoonmeersen en aanvraag van toegangsrechten tot specifieke lokalen op de campus
    Een campuskaart Schoonmeersen geeft automatisch toegang tot de ondergrondse parking van gebouw P, de sporthal HoGent, de leslokalen, de personeelsruimte en de restaurants op de campus; voor specifieke lokalen is mogelijk een bijkomende aanvraag nodig.
  • Voor de reservatie van een lokaal voor een lesgebonden activiteit: u dient een aanvraag in via een e-mail aan
  • Voor de reservatie van een leslokaal voor een niet-lesgebonden activiteit: u dient een aanvraag in via een e-mail aan lokalen.schoonmeersen@ugent.be met een ingevuld aanvraagformulier
  • Voor de reservatie (en het bekijken van de beschikbaarheid) van een vergaderlokaal/bezoekersplaats in gebouw B en C: u dient een aanvraag in via FMIS
    (aanvragen van een login hiervoor kan bij Peter Boey, hoofdmedewerker Facultaire Software HoGent)
  • Voor de reservatie van een parkeerplaats voor een externe (spreker, een bezoeker, een externe firma, e.d.) in gebouw P: u dient een aanvraag in via een e-mail aan parkeren@hogent.be