Computercommissie

Taakomschrijving

  • adviseert over en coördineert desgewenst vakgroepoverschrijdende informatica-aangelegenheden van de faculteit (zoals bemiddeling in faculteitslicenties voor software)
  • verzorgt de informatisering van de facultaire ondersteunende diensten
  • vervult een brugfunctie tussen de centrale ICT-gerelateerde organen en diensten van de UGent en de ICT-verantwoordelijken en -gebruikers van de faculteit
  • adviseert de FEA CKO m.b.t. aanvragen voor onderwijsvernieuwende infrastructuur met een omvangrijke ICT-component
  • onderhoudt een kennisnetwerk van ICT-verantwoordelijken in de faculteit

Samenstelling

Voorzitter

Bjorn De Sutter

ZAP/OP3/GP

Filip De Turck (EA05), Denis Constales (EA06), Wilfried Philips (voor EA07/EA18), Dieter Fauconnier (EA08), Maarten Sabbe (voor EA11/EA17), Hans De Backer (voor EA14/EA15), Veerle Ongenae (vertegenwoordiger industriële wetenschappen Gent), 
zie ook OAP

OAP

ter vervanging van ZAP/OP3: Ruben Verstraeten (EA01), Olivier Rysman (vertegenwoordiger industriële wetenschappen Kortrijk)
effectieve OAP-leden: Kevin De Ras, Dennis Maes

ATP

Filip Van Boxstael, Roger Van Hecke

Studenten

Quinten van de Korput, Aäron van Beneden

Adviserend

Koen De Bosschere (voorzitter universitaire ICT-commissie)

Ambtshalve

Kurt De Cock, Dries Pecceu, Michiel Ronsse, Nic Vermeulen

Verslagen (aanmelden vereist)