Herinschrijving

Herinschrijven via OASIS

(Her)inschrijven kan tot en met 30 september. Vanaf 1 oktober wordt je inschrijving als laattijdig beschouwd en kan de Curriculumcommissie verbieden om bepaalde opleidingsonderdelen nog in je curriculum op te nemen.

Werkwijze:

 • Ga naar Oasis
 • Log in met je UGent-account op de UGent CAS aanmeldpagina. De OASIS-startpagina verschijnt.
 • Ga naar het menu Algemeen > Inschrijven en selecteer de opleiding waarvoor je wil herinschrijven.
 • Studenten met tweede zit kunnen pas herinschrijven na de proclamatie van de tweede zittijd.

Curriculumaanvraag via OASIS

Je curriculum stel je samen via Oasis en dien je in uiterlijk op 3 oktober 2022.

Werkwijze:

 • Ga naar het menu AJ 2022-2023 > Curriculum > Curriculum bewerken.
 • Hou bij de samenstelling van je curriculum of geïndividualiseerd traject (GIT) rekening met de facultaire curriculumregels!

Goedkeuring:

 • De trajectbegeleider of de facultaire studentenadministratie van jouw campus controleert je curriculum.
 • Je GIT-aanvraag wordt ingediend onder ontbindende voorwaarden. Als de faculteit je ingediende voorstel afkeurt, dan dien je zo snel mogelijk een nieuw curriculumvoorstel in via Oasis. Bij vragen of bij afkeuring van je GIT-aanvraag word je steeds verwittigd via je UGent-mailadres.
 • Bij goedkeuring van je curriculum (uiterlijk voor 15 november) ontvang je een automatische e-mail.

Vragen of problemen

 • Problemen of vragen met je inschrijving? Neem dan contact op met de facultaire studentenadministratie van je Campus:
 • Problemen of vragen bij de samenstelling van je curriculum? Neem dan contact op met de trajectbegeleider van je Campus:
 • Stuur je e-mail niet naar verschillende personen of diensten tegelijk, maar schrijf één adres aan.
 • Vermeld altijd je volledige naam en studentennummer in je e-mail.

Meer informatie