Kan ik rekenen op begeleiding?

Studie- en trajectbegeleiding

Je staat er niet alleen voor: de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur hecht een groot belang aan de studiebegeleiding van haar studenten. Er staat een vaste staf van academisch personeel klaar voor de opvang en vakinhoudelijke begeleiding:

  • Vergeet niet dat de studiebegeleiding al begint in de lessen zelf: werk actief mee.
  • Als je toch nog problemen hebt met bepaalde onderdelen van de leerstof, dan kan je aankloppen bij de professoren en assistenten die het vak doceren. Tijdens de uitlegsessies kan je bij hen terecht voor individuele uitleg.
  • Verder is er ook de elektronische leeromgeving Ufora, waar je voor de meeste vakken terecht kan op een forum om vragen te posten of in discussie te treden met medestudenten.
  • Tot slot is er sedert enkele jaren ook het monitoraat met vier praktijkassistenten, waardoor je als eerstejaars nog intensiever en persoonlijker kan begeleid worden.

Voor nuttige tips over studiemethode en evenwichtige studieplanning, maar ook voor hulp bij meer persoonlijke problemen, zoals faalangst, uitstelgedrag of langdurig ziekte, kan je bij de trajectbegeleider terecht.

Studenten paraat: VTK

De vereniging van ingenieursstudenten, de Vlaamse Technische Kring (VTK) heeft de voorbije jaren een goede reputatie opgebouwd in de dagelijkse opvang en ondersteuning van de eerstejaarsstudenten. Je kan alvast een kijkje nemen op de VTK-website.

Voor de nieuwe bachelorstudenten wordt eind september een BachLaunch 3daagse georganiseerd. Tijdens deze drie dagen wordt, naast een aantal ludieke activiteiten, de mogelijkheid geboden om  kennis te maken en vragen te stellen aan professoren en assistenten. De begeleidende studenten zullen hun ervaringen kunnen uitwisselen en zorgen voor een onvergetelijke ambiance.