De masteropleiding: algemene vakken

Het masterprogramma bouwt, zoals hogerop al vermeld, verder op het fundament van het bachelorprogramma.

Het vak geavanceerde computerarchitectuur bouwt verder op het vak computerarchitectuur. Daar waar het vak computerarchitectuur eerder beschrijvend van aard was (hoe werkt een processor), wordt nu ingegaan op meer geavanceerde architecturen en op de resultaten van recent onderzoek.

Het vak ontwerp van gedistribueerde software bouwt verder op de vakken softwareontwikkeling en besturingssystemen. Het gaat dieper in op de middleware, dit is de softwarelaag die ervoor zorgt dat applicaties die op verschillende computers uitgevoerd worden, op een gemakkelijke manier met elkaar kunnen communiceren.

Het vak ontwerp van multimediatoepassingen bouwt verder op de vakken multimediatechnieken en communicatienetwerken. Het gaat meer bepaald dieper in op de specifieke hardware- en softwarevereisten voor multimediale toepassingen en op aspecten van gebruikersinterfaces.

Het vak softwarearchitectuur bouwt verder op het vak softwareontwikkeling en de programmeervakken in het algemeen. In dit vak leer je inzien dat je bij het ontwerp van grote softwareprojecten moet vertrekken van een degelijke achterliggende architectuur. Verschillende grote architectuurstijlen zoals bv. client-server worden besproken.

Het vak multimedianetwerken bouwt verder op het vak communicatienetwerken. In dit vak wordt er dieper ingegaan op wat er nodig is om multimediale informatie (beelden, video, geluid) over computernetwerken te kunnen versturen. Het belangrijkste verschil met klassieke computernetwerken is dat we nu moeten kunnen garanderen dat de gegevens op tijd aankomen om storende haperingen te vermijden.

Het vak wachtlijntheorie bouwt verder op de vakken discrete systemen en waarschijnlijkheidsrekening en statistiek. Het is een wiskundig verdiepend vak dat het gedrag van wachtlijnen bestudeert. Wachtlijnen worden gebruikt in prestatiemodellen van bv. webservers, netwerkapparatuur, en ja, zelfs om de ochtendfiles te modelleren.