Juridische en fiscale aspecten van vzw's

Omschrijving opleiding

Bij de opstart van een vzw is een goede juridische onderbouwing ervan noodzakelijk om achteraf problemen en nodeloze discussies te vermijden. Ook eenmaal men van start is gegaan blijft een goede opvolging van de verschillende juridische aspecten belangrijk.

Hoewel de benaming misschien anders doet vermoeden, hebben ook vzw’s wel degelijk fiscale verplichtingen. Deze kunnen een verregaande (financiële) invloed hebben op het beheer van een vzw en vragen dus ook de nodige aandacht.

Tijdens deze opleiding worden, op een gestructureerde wijze, de verschillende mogelijke juridische en fiscale aspecten die verband houden met de werking en het beheer van een vzw verduidelijkt. Hierbij zullen o.a. aan bod komen:

  • Structuur: effectieve leden versus toegetreden leden, rol en samenstelling algemene vergadering en raad van bestuur;
  • Statuten: verplichte vermeldingen;
  • Verplichtingen: juridisch/administratief, boekhoudkundig, fiscaal, vrijwilligers, enz.;
  • Directe belastingen: rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting;
  • Indirecte belastingen: BTW-plicht;
  • Verenigingswerk.

Naar aanleiding van de nakende hervorming van het verenigingsrecht, zal in deze opleiding ook specifiek aandacht worden geschonken aan de reeds in werking getreden nieuwe juridische en fiscale bepalingen en de nog te verwachten wijzigingen. Ook de meest recente wijzigingen aan de bijkluswet en haar implicaties op het verenigingswerk in vzw's, zullen tijdens deze opleiding aan bod komen.

Na het volgen van deze opleiding zal u in staat zijn om, met de nodige kennis van zaken, de juridische en fiscale aspecten binnen uw organisatie verder op te volgen en aan te sturen.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot (toekomstige) bestuurders, leidinggevenden (coördinatoren, directeurs, managers, projectverantwoordelijken,…) als medewerkers van financiële diensten van vzw's. Deze opleiding is ook uiterst geschikt om nieuwe medewerkers/bestuurders kennis te laten maken met het juridische en fiscale reilen en zijlen binnen vzw’s. Voor het volgen van deze opleiding is geen bepaalde juridische of fiscale voorkennis vereist.

Praktische informatie

Voor meer informatie over cursusdata en inschrijvingen verwijzen wij door naar de pagina's van de FEB Academy, het nieuwe opleidingsinstituut voor levenslang leren aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.