Overheidsboekhouden

Grondige kennismaking met het overheidsboekhouden

Omschrijving opleiding

Het overheidsboekhouden heeft de afgelopen decennia een grote metamorfose ondergaan. Bijna alle overheden in België zijn ondertussen overgestapt naar een vermogensboekhouding, veelal gesteund op de vennootschapsboekhouding zoals voorgeschreven door het Wetboek van Economisch Recht. Niettegenstaande de komst van het vermogensboekhouden is de budgettaire boekhouding de hoeksteen gebleven in de financiële cyclus van overheden. Daarnaast is gebleken dat bij de introductie van het vermogensboekhouden in een overheidscontext zich een aantal specifieke vraagstukken stellen.

Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op de manier waarop diverse overheden in België hun boekhouding moeten voeren, het specifieke vakjargon ervan en de verschillende uitdagingen die zich stellen. Concreet zal deze opleiding zich o.a. richten op de volgende vragen: 

  • Wat is het wetgevend kader van de recente de boekhoudhervormingen in de Belgische publieke sector en wat zijn hun drijfveren?
  • Wat zijn de fundamentele verschilpunten tussen een overheidsboekhouding versus een ondernemingsboekhouding?
  • Welke zijn de principes van en hoe werkt een budgettaire boekhouding?
  • Hoe verhouden de vermogensboekhouding en budgettaire boekhouding zicht tot elkaar?
  • Hoe wordt de audit in de publieke sector georganiseerd?
  • Voor welke uitdagingen staan overheden op boekhoudkundig vlak en aan welke (internationale) tendensen zijn ze onderhevig?

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot eenieder die om een of andere reden meer inzicht wil verwerven in de specificiteit van een boekhouding in een overheidscontext. We denken hierbij aan (nieuwe) medewerkers van financiële diensten van overheden die in hun voorgaande werkervaring of opleiding weinig in aanraking zijn gekomen overheidsboekhouden. Deze opleiding is ook aanwezen voor beleidsmedewerkers van andere overheidsdiensten en medewerkers van diverse externe stakeholders die een algemeen beeld willen krijgen over de werking van een boekhouding in een overheidscontext.

Praktische informatie

Voor meer informatie over cursusdata en inschrijvingen verwijzen wij door naar de pagina's van de FEB Academy, het nieuwe opleidingsinstituut voor levenslang leren aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.