Stage Bestuurskunde en Publiek Management

De academische bachelor ‘Bestuurskunde en Publiek Management’ wordt afgerond met een stage die aansluit bij het studietraject van de individuele student.

In 2023 loopt deze stage van 27 maart tot en met 25 mei, negen aaneensluitende weken (paasreces inclusief) waarin de student gedurende vier dagen per week als medewerker binnen uw organisatie werkt aan een door u gedefinieerde bestuurskundige opdracht.

Indien uw organisatie een opdracht wenst voor te stellen voor een stage, dan kan deze webstek u hierbij helpen. Wij zijn altijd bereid om u verder te ondersteunen bij het formuleren van een haalbare bestuurskundige opdracht.

Doordat de toekomstige werkomstandigheden nog onzeker kunnen zijn omwille van de coronacrisis, vragen wij aan elke stageplaats om alvast na te denken over de mogelijkheid om een alternatieve stageopdracht te vervullen tijdens een lockdown. Op deze manier trachten we te voorkomen dat toekomstige stages zouden stopgezet worden, mochten de dan geldende richtlijnen dergelijke maatregelen vereisen. 

Alvast bedankt om een stageplaats te willen overwegen!

 

Stagecoördinator bestuurskunde en publiek management

Mevr. Véronique Vanderhoudelingen

0486/93.92.99