Voorbereidingsprogramma Handelswetenschappen

De klemtoon van de opleiding Handelswetenschappen ligt op de organisatie van een onderneming en de manier waarop ze zaken doet. Je krijgt een goed inzicht in de structuur van de onderneming, de dynamiek binnen een bedrijf en de relaties met de stakeholders. Je leert je stakeholders beter begrijpen. Hierdoor kan je succesvolle bedrijfsbeslissingen nemen. Tijdens de masteropleiding verwerf je inzicht in één domein dat een belangrijke uitdaging vormt voor een onderneming. Zo word je voorbereid op een leidinggevende functie in één van de functionele managementdomeinen (bv. HRM, fiscaliteit, financiën). Je leert immers hoe een klant denkt, wat het belang van de fiscale omgeving is, hoe je een efficiënt personeelsbeleid ontwikkelt, hoe je IT inzet om de rentabiliteit te monitoren, waar je op let bij het financieren van nieuwe activiteiten of hoe je door een optimale structuur je strategische doelstellingen haalbaar maakt.

 

Bekijk de opname van onze presentatie over het schakel- en masterprogramma Handelswetenschappen.

Programma

De opleiding Handelswetenschappen bestaat uit:

I. Voorbereidingsprogramma

Het voorbereidingsprogramma bevat 96 studiepunten. In dat programma zie je de belangrijkste en meest essentiële bachelorvakken, zodoende dat je voldoende kennis hebt om aan de master te starten en later economische functies te kunnen uitvoeren. 

 

II. Masterprogramma

Het masterprogramma bestaat uit 60 studiepunten.

Je kiest tussen 5 afstudeerrichtingen:

Elk van de vijf afstudeerrichtingen bevat het algemeen vak 'strategisch management', 27 studiepunten afstudeerspecifieke vakken, een stage en een masterproef.

De stage (12 studiepunten) loop je in het tweede semester gedurende 11 weken. Deze stage loop je binnen een bedrijf dat gelinkt is aan de gekozen afstudeerrichting.

De masterproef (15 studiepunten) peilt naar je vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen. 

Cursusmateriaal inkijken

Hieronder kan je enkele compilaties uit cursussen en handboeken doorbladeren die voorkomen in het voorbereidingsprogramma Handelswetenschappen. De meeste compilaties bevatten de cover, de inhoudsopgave en één hoofdstuk uit het handboek of de cursus. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming verder worden gedistribueerd.

Voorbereidingsprogramma

Toegangsvoorwaarden

Het voorbereidingsprogramma is toegankelijk voor alle studenten met een academische vooropleiding. Dit betekent dat de student dient te beschikken over een academische bachelor en/of master.

Conform de universitaire regels kunnen studenten, die het diploma van hun vooropleiding nog niet hebben behaald, de opleiding starten voor zover het aantal nog te behalen studiepunten beperkt is. Zij dienen contact op te nemen met de trajectbegeleider. 

In het document kan je bekijken of je een voorbereidingsprogramma dient te volgen: toelatingsvoorwaarden tot de voorbereidingsprogramma's

Wat met wiskunde?

Handelswetenschappen bouwt voort op het wiskundepakket uit de derde graad ASO van 3 à 4 uur wiskunde per week.

De faculteit Economie en Bedrijfskunde organiseert een online cursus wiskunde in de zomervakantie en een vakantiecursus wiskunde in september ter voorbereiding van het voorbereidingsprogramma. Het bijwonen van de vakantiecursus is niet verplicht, maar is wel aan te raden. Zeker indien de wiskunde de laatste drie academiejaar niet meer werd opgefrist en/of wiskunde in het middelbaar niet vlot verliep.

Lees meer en bekijk een video over de inhoud, de vereiste voorkennis en de mogelijke voorbereiding voor wiskunde.

Jobs na de master

De masteropleiding Handelswetenschappen opent de deur naar een kaderfunctie in het bedrijfsleven, waarbij leiding geven belangrijk is. Hierdoor beschik je over een brede waaier aan competenties. Zij laten je toe je te oriënteren binnen de vele uitdagingen van een moderne onderneming. Je oefent een job uit met verantwoordelijkheid, waar je persoonlijke voldoening uit haalt. Je kan ook bij de overheid, openbare instellingen of non-profitorganisaties aan de slag. Je kan ook als zelfstandige starten; bv. als accountant, fiscaal adviseur of managementconsulent.


De afstudeerrichting ‘Fiscaliteit’ stelt je in staat om te werken in een kantoor van accountants-belastingconsulenten. Jouw werkveld is echter veel ruimer dan fiscaliteit en boekhouding. Je bent vaak de eerste adviseur en vertrouwenspersoon van de onderneming en de bedrijfsleider. Je tussenkomsten bepalen de opvolging in de onderneming en het beheer van het privépatrimonium.


Vanuit ‘Finance- en risicomanagement’ kan je terecht in banken, verzekeringsondernemingen, beursvennootschappen en investeringsbedrijven. Je kan ook terecht in de afdeling ‘finance’ van vele industriële ondernemingen.


Na ‘Management en informatica’ kan je uiteraard werken in organisaties die zich bijna uitsluitend met ICT bezig houden. Maar je hebt ook een toekomst als business consultant (die klantenbehoeften vertaalt i.f.v. materiaal en infrastructuur) of als ICT-architect en systeemontwikkelaar (die ICT-infrastructuurplannen
en informaticatoepassingen voor de goede werking van een bedrijf uitwerkt).


Als afgestudeerde ‘Commercieel beleid’ kan je aan de slag bij organisaties die met marktonzekerheden omgaan of een marketingbeleid voeren of aspecten van een marketingbeleid ondersteunen; zoals marktonderzoeks-, consultancy- en communicatiebureaus.


Vanuit ‘Personeels- en organisatiemanagement’ heb je heel wat tewerkstellingsmogelijkheden in profit- en non-profitorganisaties als kwaliteitsmanager, verantwoordelijke personeels- en loopbaanontwikkeling, HR-manager, organizational developer, strategisch analist, werving en selectie officer, etc.

Veelgestelde vragen

Kan ik werken en studeren? Kan ik vrijstellingen krijgen? Is er begeleiding mogelijk? Starten in januari? ... Bekijk onze FAQ's.

Studentenverenigingen

De UGent is meer dan studeren alleen! Binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn meerdere studentenverenigingen actief: Stuveco (studentenraad), Vlaams Economische Kring (VEK), Moeder Lies en alumnivereniging FEB alumni.

 

Alles over studeren aan de UGent

Kom meer te weten over studiegeld, huisvesting, inschrijven aan UGent, structuur van het hoger onderwijs, hoe ziet een academiejaar eruit, wat met leerkrediet, efficiënter leren studeren ... 

Alles over studeren aan de UGent

Infomoment

We voorzien in een fysiek infomoment op campus Tweekerken om kennis te maken met onze opleidingen, studenten en docenten te spreken en cursusmateriaal te doorbladeren. 

Meer informatie over deze infodag

Contact

Stel jouw vraag of maak een afspraak met een trajectbegeleider!