Commissie Internationalisering

Opdracht

Deze commissie is belast met de uitwerking en de implementatie van het facultaire beleid inzake internationalisering en is als dusdanig onder meer belast met het beheer van de facultaire uitwisselingsprogramma's (o.a. Erasmus).

Samenstelling

Voorzitter: Luc Van Ootegem (vicedecaan internationalisering)
Secretarissen: Elke De Vidts/Joris Gils, Laura Haek, Veronique L’Ecluse, en Nick Provoost
Leden:

 • Zelfstandig academisch personeel
  • Frederik Gailly (Onderwijsdirecteur)
  • Gerdie Everaert (Economische Wetenschappen)
  • Veronique Limère (Handelsingenieur)
  • Benjamin Descamps (Bestuurskunde en Publiek Management)
  • Dirk Van den Poel (Masters na Masters)
  • Heidi Vander Bauwhede (Toegepaste Economische Wetenschappen)
  • Bertel De Groote (Handelswetenschappen)
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Lara Coulier
  • Els De Wielemaker
 • Studenten (meer info vindt u op www.stuveco.be/leden/stuvers)
  • Estée Hostens
  • Manon Declercq
  • Cansukan Aram Uçar
 • Waarnemend (zonder stemrecht)
  • Paul Leys (afdeling Internationalisering)
  • Carine Smolders (voorzitter Commissie Wetenschappelijk Onderzoek)
  • Veronique Limère (vertegenwoordiger FEB in regionale platformen)
  • Koen Schoors (vertegenwoordiger FEB in regionale platformen)
  • Ilse Ruyssen (vertegenwoordiger FEB in regionale platformen)
  • Frank Naert (emeritus/expert)
  • Nina Hovaert (team communicatie)