Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Opdracht

Deze commissie is belast met de uitwerking en de implementatie van het facultair onderzoeksbeleid. Deze commissie treedt eveneens op als Facultaire doctoraatscommissie. Deze commissie dient gendervriendelijk te zijn.

Samenstelling

Voorzitter: Maggie Geuens (niet-stemgerechtigd)
Secretaris: Damien Decorte / Pieter Blondeel (niet-stemgerechtigd)
Leden:

 • Zelfstandig academisch personeel
  • Matthias Bogaert
  • Bart Cockx
  • Adelien Decramer
  • Marleen Easton
  • Bert George
  • Mirjam Knockaert
  • Klaas Mulier
  • Geert Poels
  • Ilse Ruyssen
  • Koen Schoors
  • Heidi Vander Bauwhede
  • Mario Vanhoucke
  • Patrick Van Kenhove (niet-stemgerechtigd)
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Eva Blondeel
  • Jolien Stremersch
  • Kenn Meyfroodt
 • Vaste plaatsvervangende leden (met stemrecht als een stemgerechtigd lid uit dezelfde vakgroep/geleding afwezig is)
  • Freddy Heylen
  • Sophie Maussen
  • Iris Vermeir
  • Tarik Aouam
  • Ellen Wayenberg