Functie-evaluatiecommissie ATP

Opdracht

De Functie-evaluatiecommissie ATP voert de functie-evaluatie uit van elke te evalueren ATP-functie. Naast maximum drie AP-leden aangeduid door de Faculteitsraad die over een goede kennis van de te bespreken ATP-functies
beschikken, zetelen de directeur van de directie Personeel en Organisatie (DPO) en de verantwoordelijke van de directie Personeel en Organisatie, die bevoegd is voor de functieclassificatie, in de Functie-evaluatiecommissie ATP.

Samenstelling

Leden:

  • Zelfstandig academisch personeel
    • Patrick Van Kenhove
    • Frederik Gailly
    • Dirk Buyens