Opleidingscommissie Handelsingenieur

Opdracht

De opleidingscommissies zijn permanente adviesorganen van de faculteit m.b.t. het algemeen beleid en de organisatie van het onderwijs van de betrokken opleiding(en).
In dit kader staan zij in voor het bepalen van de doelstellingen, de vormgeving en de praktische uitwerking van de inhoud van het onderwijs, voor het verloop en de begeleiding van de onderwijsleerprocessen en dragen zij verantwoordelijkheid voor de resultaten ervan.
Hun taak omvat tevens de voortdurende optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs.
In die zin zijn zij belast met de totale curriculumconstructie voor een of verschillende opleidingen (ontwikkeling, implementatie en evaluatie).

Samenstelling

Voorzitter: Broos Maenhout
Secretaris: Veronique Limère
Leden:

 • Zelfstandig academisch personeel
  • Dries Benoit
  • Dries Goossens
  • Virginie Mataigne
  • Leentje Moortgat
  • Dirk Van den Poel
  • Mario Vanhoucke
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Evy Van Lancker
 • Studenten (meer info vindt u op www.stuveco.be)
  • Niels Clymans
  • Mart De Brandt
  • Laurens De Smet
  • Léon Moralis
  • Mariska Van Den Sompele
 • Alumni (raadgevende stem)
  • Jasper Moreels
  • Thijs Halewijck
  • Pieterjan Nuitten
 • International Office (met raadgevende stem)
 • Laura Haek
 • Nick Provoost