Toetsingsorgaan Nevenactiviteiten

Toetsingsorgaan Nevenactiviteiten


Het nieuwe reglement inzake nevenactiviteiten houdt een aantal belangrijke wijzigingen voor de faculteiten in. Zo is de beslissingsbevoegdheid verplaatst van het centrale naar het facultaire niveau. De faculteit beslist zelf over de samenstelling van het toetsingsorgaan. Het reglement voorziet dat het uit ten minste twee leden moet bestaan.

Samenstelling van het toetsingsorgaan:

  • Patrick Van Kenhove
  • Wieland de Caluwe