Geïndividualiseerd Traject (GIT) Handelswetenschappen

Stappenplan tot het samenstellen van jouw geïndividualiseerd traject binnen de opleiding Handelswetenschappen (GIT HW)

Stap 1: Structuur van de opleiding

Maak je vertrouwd met de structuur van de opleiding. Bekijk in eerste instantie welke vakken je per "jaar" (= modeltraject) moet opnemen in jouw curriculum:

Stap 2: GIT-regels

Ga na of je voldoet aan de voorwaarden om een GIT te kunnen opnemen, hoeveel studiepunten je maximaal kan opnemen, welke vakken je kan opnemen door het GIT-reglement grondig door te nemen: GIT-reglement.

De belangrijkste punten van het GIT-reglement toegepast op de opleiding Handelswetenschappen kan je hier beknopt nalezen: GIT HW in een notendop.

Stap 3: Tips (semesterwissels, lesoverlap, ...) en werkdocumenten

Naast de GIT-regels hou je ook rekening met de semesterspreiding (zo kan je voor sommige vakken bvb een semesterwissel aanvragen), eventuele les- en examenoverlap, de stand van jouw leerkrediet, jouw studievoortgang, ...

Hier vind je ook werkdocumenten terug die jou kunnen helpen bij het samenstellen van jouw GIT.

Heb je een infosessie gemist? Bekijk dan eveneens hier de gebruikte presentatie.

Ga naar: "Praktische tips en werkdocumenten voor een GIT HW" .

Stap 4: Ga na of de programmawijziging impact heeft op jouw GIT

Een programmawijziging heeft vooral een impact op het samenstellen van een GIT-curriculum. Bekijk daarom welke wijzigingen er precies werden doorgevoerd en wat de daarbij horende overgangsmaatregelen zijn: programmawijzigingen en overgangsmaatregelen.