Veiligheids- en Milieucommissie

Prof. Christophe Stove (voorzitter)
Prof. Jan Van Bocxlaer
Prof. Bruno De Geest
Prof. Stefaan De Smedt
Prof. Aurélie Crabbé
Mevr. Evelien Wynendaele
Dhr. Frédéric Dumoulin
Dhr. Izet Karalic
Mevr. Valerie Vandendriessche
Mevr. Katleen Van Uytfanghe
Mevr. Lisl De Vilder
Mevr. Riet Van de Velde
Mevr. Petra Rigole
Dhr. Bart Lucas
Dhr. Benny Vandenberghe (vaste genodigde)
Ondersteunend:
Mevr. Lut Sonck