Facultaire dienst onderwijsondersteuning

De Facultaire dienst onderwijsondersteuning (FDO) is het aanspreekpunt voor alle facultaire onderwijsaangelegenheden. De taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld over vier clusters: studentenadministratie, kwaliteitszorg, onderwijsaanbod en monitoraat.

Studentenadministratie

Heb je een administratie vraag of een vraag over het onderwijs- en examenreglement? Contacteer de facultaire studentenadministratie.

Kwaliteitszorg

Om tegemoet te komen aan de universiteitsbrede onderwijsvisie ‘creatieve kennisontwikkeling’ zet de Facultaire dienst onderwijsondersteuning in op onderwijskwaliteitszorg en onderwijsinnovatie.

Onderwijsaanbod 

Monitoraat

Heb je vragen over studie- of trajectbegeleiding? Het monitoraat is een vertrouwelijk en vlot toegankelijk aanspreekpunt.