Faculteitsraad

De faculteitsraad is verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs, het onderzoek en het dienstbetoon aan derden evenals voor alle aangelegenheden die de werking van de faculteit beïnvloeden of bepalen.

Documenten faculteitsraad

Agenda en verslagen zijn te vinden op de SharePoint site van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen http://sharepoint.ugent.be/start/GE (OPGELET: Voorbereidende documenten zijn ter inzage bij mevr. Joke Vanden Broecke, 3K3, decanaat)

Data Faculteitsraden AC-jaar 2022-2023

 • donderdag 13 oktober 2022
 • woensdag 16 november 2022
 • woensdag 14 december 2022
 • woensdag 18 januari 2023
 • woensdag 15 februari 2023
 • woensdag 15 maart 2023
 • woensdag 19 april 2023
 • woensdag 17 mei 2023
 • woensdag 14 juni 2023
 • woensdag 5 juli 2023
 • woensdag 13 september 2023