Programma

Het “Honours Programme in Life Sciences: Breaking Frontiers” is een extra gratis programma van 15 ECTS (studiepunten) dat een algemeen en een specifiek gedeelte omvat. Geselecteerde studenten doorlopen het programma tijdens twee opeenvolgende academiejaren. Ze starten met het programma in de derde bachelor en ronde af tijdens de eerste master. Uitzondering voor faculteit Diergeneeskunde waar het programma tijdens het eerste en tweede masterjaar gevolgd wordt.

  • Het algemeen gedeelte (4 ECTS) omvat naast een beperkt aantal verplichte lessen en lezingen een groot aandeel zelfstudie.
  • Het specifieke programma omvat project gerelateerd onderzoek in het labo, school, ziekenhuis, kliniek of bedrijf ( 8ECTS). Daarnaast schrijf je ook een wetenschappelijke paper (3ECTS) en maak je een wetenschappelijke poster (3ECTS).

De evaluatie is zowel continu als periode gebonden.