Een geïndividualiseerd traject in eerste bachelor en tweede bachelor

De bindende regels, tips en adviezen op deze pagina gelden voor studenten die minstens 30 studiepunten (SP) hebben verworven in eerste bachelor!

Wanneer je minstens 30 SP hebt behaald in eerste bachelor, kom je in aanmerking om vakken op te nemen van tweede bachelor. Kies je hiervoor, dan volg je een geïndividualiseerd traject (GIT). Een GIT heeft zowel voor- als nadelen.

Bindende regels voor het samenstellen van je curriculum

Indien je minstens 30 SP verworven hebt in eerste bachelor, moet je volgende regels verplicht volgen:

  1. Neem alle nog af te leggen vakken van eerste bachelor op in je curriculum.
  2. Controleer of je over de juiste voorkennis beschikt wanneer je vakken opneemt in je curriculum. Voor bepaalde vakken moet je hier verplicht aan voldoen.
  3. Je mag geen vakken uit de master opnemen in je curriculum.
  4. Je kan niet meer SP opnemen in je curriculum dan dat je persoonlijk leerkrediet

Is een afwijking op de bindende regels mogelijk?

De curriculumcommissie keurt enkel curriculumvoorstellen goed, wanneer deze conform zijn samengesteld volgens bovenstaande regels. Een afwijking op bovenstaande bindende regels is dus niet mogelijk, behalve in uitzonderlijke situaties .

Tips en advies voor het samenstellen van je curriculum

Naast de bindende regels die van toepassing zijn voor het samenstellen van je curriculum, is het jouw verantwoordelijkheid om een realistisch en goed doordacht curriculum samen te stellen, maar hoe begin je daar aan?

Stap 1: Bepaal hoeveel studiepunten je wil opnemen

Om de omvang van je GIT te bepalen, kan je enkele voorbeeldtrajecten bekijken die als richtlijn kunnen dienen.

Hou er rekening mee dat er van jou wordt verwacht dat je slaagt voor minstens 50% van je opgenomen studiepunten. Haal je dit niet, dan word je het volgende academiejaar een bindende voorwaarde opgelegd. (Zie studievoortgangsmaatregelen aan de UGent).

Stap 2: Bepaal welke vakken je zal opnemen

Wanneer je vakken opneemt van tweede bachelor, hou dan rekening met de gevraagde voorkennis .  

Stap 3: Check de extra ‘gouden tips’ voor het samenstellen van je curriculum.

Naast voorkennis kan je uiteraard ook rekening houden met het les- en examenrooster, bindende voorwaarden…

Aangezien je snel iets over het hoofd kan zien bij het samenstellen van een GIT, zetten we nog een aantal gouden tips op een rij, zodat je een haalbaar GIT kan samenstellen!

Vastleggen van je curriculum in OASIS

Je dient je curriculumvoorstel ten laatste in via OASIS op vrijdag 30 september 2022.

Bekijk de kennisclip over hoe je kan (her)inschrijven, je curriculum in OASIS kan vastleggen en je curriculum kan voorleggen aan de curriculumcommissie

Heb je vrijstellingen aangevraagd? Volg de specifieke richtlijnen voor het vastleggen van je curriculum

Begeleiding bij het samenstellen van je curriculum

Heb je alle regels, adviezen en tips die van toepassing zijn op jouw situatie goed hebt doorgenomen? Check dan onze bijkomende begeleidingsmogelijkheden!

Algemene kennisclip GIT

Algemene vragen over een GIT? Deze kennisclip heeft als doel algemene vragen over een GIT te beantwoorden (info volgt later).

GIT-workshop

Tijdens een GIT-workshop ga je zelf onder begeleiding aan de slag met jouw studietraject. Je kan er vragen stellen zoals: ‘Hoeveel studiepunten neem ik op?’ ‘Welke vakken voeg ik toe aan mijn curriculum?’…

Telefonische consultaties

Gedurende de maand september kan je de trajectbegeleiders slechts op vaste tijdstippen telefonisch contacteren. Deze telefonische consultaties zijn enkel bedoeld om korte vragen snel te beantwoorden.

Contact

Contacteer een trajectbegeleider.