Uitwisseling Verpleegkunde en Vroedkunde

De visie op internationalisering in de opleiding Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde sluit aan bij de visie op internationalisering van de Universiteit Gent. De opleiding streeft ernaar om haar onderwijs in een brede internationale en maatschappelijke context te plaatsen en daarover in dialoog te treden met haar omgeving. Voor de uitwerking van het internationaliseringsbeleid werd rekening gehouden met de specifieke context waarin de opleiding georganiseerd wordt. De opleiding is in haar aanbod in belangrijke mate op internationale kennis georiënteerd. Gezien de korte duur van het opleidingsprogramma en de specifieke studentenpopulatie (werkstudenten die vaak een combinatie maken van studeren met werk en gezin) zijn initiatieven in het kader van internationalisering, en dan in het bijzonder internationale studentenmobiliteit, niet vanzelfsprekend. Voor het merendeel van de studenten is het niet evident om gedurende een langere periode in het buitenland te verblijven.

Internationalisering wordt verankerd in de opleiding Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde op volgende manieren:

Internationalisation@Home activiteiten

Deze activiteiten worden sterk gepromoot door de opleiding. Het operationaliseren van I@Home gebeurt via:

 • Het frequent uitnodigen van internationale sprekers (o.a. Nederland, Duitsland, Engeland,...) voor gastcolleges in meerdere opleidingsonderdelen.
 • Het stimuleren en frequent gebruiken van Engelstalig leermateriaal en internationale wetenschappelijke artikels.
 • Het aanbieden van de mogelijkheid om deel te nemen aan de facultaire International Day 'Health Sciences Crossing Borders'.

Engelstalig/Anderstalig aanbod van vakken

Dit gebeurt in de opleiding via: 

 • Het verplicht vak ‘Economic Perspectives on Health (3 STP, Engels, masterjaar – alle studenten)
 • Wetenschappelijk Engels (3 STP, Engels, masterjaar, afstudeerrichting onderzoeker in zorg en gezondheid)
 • Management of Information Systems in Healthcare (5 STP, Engels, masterjaar, afstudeerrichting implementatiedeskundige in zorg)

Uitvoeren/bekendmaken van wetenschappelijk onderzoek in kader van internationalisering

 • Het actief stimuleren van studenten om hun masterproefartikel in het Engels te schrijven
 • Het actief stimuleren van studenten om hun masterproef resultaten te presenteren op internationale congressen
 • Het opmaken van een Engelstalige poster van het onderzoeksprotocol in het vak ‘Onderzoeksmethodologie in de verpleegkunde / vroedkunde: onderzoeksvoorstel’  

Uitgaande studentenmobiliteit

Uitgaande studentenmobiliteit vormt een grote uitdaging voor de opleiding gezien de specifieke studentenpopulatie. Uitgaande studentenmobiliteit situeert zich uitsluitend in het masterjaar. De opleiding moedigt de studenten aan om een buitenlandse ervaring op te doen door:

 • Het aanbieden van de mogelijkheid tot stage in het buitenland voor het vak stage.
 • Het aanbieden van de mogelijkheid tot een kort buitenlands verblijf in kader van vijfdaagse observatie van een verpleegkundig specialist (masterjaar, stage, afstudeerrichting verpleegkundig specialist).
 • Het aanbieden van de mogelijkheid voor masterstudenten om hun masterproef (deels) in het buitenland uit te voeren
 • Het actief stimuleren van studenten tot  deelname (als spreker) aan internationale wetenschappelijke congressen
 • Het aanbieden van de mogelijkheid tot studeren voor een langere periode in het buitenland (2de semester masterjaar). Momenteel zijn er mogelijkheden beschikbaar voor studeren in Ierland, Bolivia, Zweden en Zwitserland. Er wordt verder gezocht naar een aanbod ‘op maat’ van specifieke noden en wensen van studenten.

Contact

Inhoudelijke vragen: en Karel.Desmet@UGent.be

Registratie in Oasis: Karel.Desmet@UGent.be