Toelatingsvoorwaarden Preval Gent

Toelatingsvoorwaarden

Toegang enkel op dossier. De kandidaat moet minimaal beschikken over een van volgende diploma’s:

  • Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
  • Master in de kinesitherapie
  • Licentiaat in de kinesitherapie
  • Licentiaat in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
  • Licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie
  • Gegradueerde in de kinesitherapie
  • Professionele bachelor / gegradueerde in de logopedie en audiologie
  • Master in de logopedische en audiologische wetenschappen
  • Professionele bachelor / gegradueerde in de ergotherapie
  • Master in de ergotherapeutische wetenschap

Het maximaal toegelaten aantal is 24 studenten. De selectie gebeurt op basis van een inhoudelijke dossierbeoordeling (vb. diploma, behaalde graden, specialisaties, werkervaring, motivatie, …). De opleiding kan enkel doorgaan wanneer minimaal 20 studenten zijn ingeschreven.