Alumni Geschiedenis openen forum voor reflectie op de Canon van Vlaanderen

Kaart van Brugge, anonieme meester. Musea Brugge via artinflanders.be. Fotograaf Hugo Maertens (vergrote weergave)

Kaart van Brugge, anonieme meester. Musea Brugge via artinflanders.be. Fotograaf Hugo Maertens

(01-09-2021) De 'Canon van Vlaanderen' laat weinig historici onberoerd. De Oud-Studenten Geschiedenis Gent (OSGG) openen een forum voor reflectie.

De 'Canon van Vlaanderen' : een vastgelegde lijst van ankerpunten uit de Vlaamse geschiedenis en cultuur, die “leerlingen op school en nieuwkomers in inburgeringscursussen” moeten kennen. Terwijl experten in een commissie samenkomen om over de canon te reflecteren, kreeg de alumnivereniging voor historici van de UGent de vraag of ook zij hierover van zich laat horen.

Als reactie op die vraag willen de Oud-Studenten Geschiedenis Gent (OSGG) een omgeving creëren waarin geïnformeerd gedebatteerd kan worden over nut en onnut van een (identitaire?) canon. Nu duidelijk is dat de canon er sowieso komt, is ook een discussie over de contexten waarin de canon wordt ingezet van belang. Daarom heeft het OSGG een platform ontwikkeld waarop opiniestukken en multimedia worden verzameld en UGent-alumni worden uitgenodigd hun meningen en ervaringen te delen. Een dynamisch archief voor de toekomst dus, en een discussieforum. Want wat denken historici en UGent-alumni, misschien wel actief in het onderwijs of de erfgoededucatie, over deze canon?

Hebt u in de voorbije maanden interessante stukken voorbij zien komen die nog niet op de website zijn gearchiveerd? Aarzel niet om extra teksten door te spelen aan het OSGG of om bij te dragen tot het forum via osgg@ugent.be.

Vragen en contact: osgg@ugent.be