Welzijnscommissie

De welzijnscommissie werd opgericht na de welzijnsenquête van 2018.

In het “ABC van welzijn in vijf werkpunten (update 22 maart 2022)” worden de concrete contouren geschetst van het actieplan van de faculteit LW als follow-up van de welzijnsenquête, ter bevordering van het welbevinden op het werk.

Leden

  • Gita Deneckere (decaan)
  • Bart Dessein, Anne-Laure Van Bruaene, Steven Vanden Broecke, Renata Enghels & Johanna Hautekiet (ombudspersonen)
  • Inge Claerhout, Klaar Van Opstal & Marianne Van Remoortel (vertrouwenscontacten)
  • Marie-Gabrielle Verbergt & Dimitri Van Limbergen (OAP-vertegenwoordigers)
  • Michael Meeuwis (ZAP-vertegenwoordiger)
  • Milena De Wael (monitoraat)
  • Mario Floryn (faculteitsbibliotheek)