Getolereerd (G)

Ben je getolereerd voor een vak (code G), dan hoef je het examen niet opnieuw te doen. Wil je het vak toch hernemen om een creditbewijs te behalen, dan mag je alsnog deelnemen.

De examendata van een getolereerd vak zullen op je examenrooster tweede zittijd verschijnen, ongeacht of je wenst deel te nemen aan het herexamen of niet.

Indien je het examen herneemt en minder behaalt dan bij je eerste examenkans, dan blijf je wel geslaagd voor het deliberatiepakket.

Indien je jouw diploma niet in de eerste examenperiode behaalde, dan zullen de laatstbehaalde punten meetellen bij de berekening van de graad van verdienste, ongeacht of de diplomadeliberatie plaatsvindt in de tweede examenperiode van hetzelfde academiejaar, dan wel in een volgend academiejaar.

Indien het diploma wél werd behaald in de eerste examenperiode, dan behoud je het recht op de tweede examenkans, maar heeft het resultaat van die tweede examenkans geen effect meer op je graad van verdienste.