Bachelor-en Masterproef suggesties Benjamin De Vos

  •  Onderwerpen over antieke en middeleeuwse wijsbegeerte
    • specifiek Plato(nisme) in vroegchristelijke filosofie
    • Middelplatonisme
    • Neoplatonisme
  • Filosofie in Tweede en Derde Sofistiek